Chủ Nhật , 17 Tháng Mười Hai 2017
Home / Bài giảng

Bài giảng

CÂU CHUYỆN CHÚA KỂ

MS BAU

SEPTEMBER 29, 2017 (SPECIAL SERVICE) Bible Text: Ma-thi-ơ 20:1-16 | Mục Sư Đặng Ngọc Báu   1 Vả, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình. 2 Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một ...

Xem thêm »

MAKING WISE CHOICES

1 c

INTRODUCTION 1. The Old Testament provides valuable lessons for the Christian – 1Co 10:11 2. One such lesson is the importance of “Making Wise Choices” in our lives… a. Lot made a choice as to where to live, and as a result, he experienced: 1) War and kidnapping – Gen ...

Xem thêm »

NGƯỜI HÁT ÊM DỊU

da

Kẻ hát êm dịu của Y-sơ-ra-ên (II Sa-mu-ên 23:1) Trong số các thánh đồ mà đời sống được ghi chép trong Kinh Thánh. Ða-vít là người có những từng trải lạ lùng, đa diện, và nhiều dạy dỗ hơn hết. Trong sử ký đời ông, chúng ta gặp những cơn ...

Xem thêm »

THE RELIGION OF ISLAM

is

THE RELIGION OF ISLAM A Comparison Of Islam And Christianity INTRODUCTION 1. In previous studies, we have directed our focus on Islam… a. The beginnings and early history of Islam b. The origin, importance and content of the Qur’an c. The faith and practices of Islam d. The issue as ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn