Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / Chúa Giê-su Yêu Thương Tất Cả Mọi Người

Chúa Giê-su Yêu Thương Tất Cả Mọi Người

Sự giáng sinh của Chúa Giê-su

Chúa yêu thương tất cả mọi người thuộc mọi giai cấp trong xã hội và bày tỏ điều đó qua những mục vụ của Ngài trên đất. Ngài chữa lành người bệnh phong cùi (Ma-thi-ơ 8:2-3), lắng nhe tiếng kêu xin của người mù và dừng lại chữa lành cho (Ma-thi-ơ 9:27-30), tiếp nhận các em nhỏ trong vòng tay yêu thương (Mác 10:13-16).  Ngài khen ngợi thái độ cầu nguyện của người thâu thuế – là người bị dân Do Thái đương thời ghét bỏ (Lu-ca  18:13-14), đến dự một bữa tiệc trong nhà của người Pha-ri-si (Lu-ca 7:36). Ngài tiếp đón Ni-cô-đem trong đêm để khải đạo cho nhà lãnh đạo này (Giăng 3:1-2). Ngài trở thành bạn thân của gia đình La-xa-rơ, Ma-thê và Ma-ri (Giăng 11:1-2). Ngài đến ăn tối trong nhà của một người thu thuế (Lu-ca 19:5), ban lời hứa cho tên cướp bị án tử hình trên thập giá trong thời khắc bi thương của Ngài (Lu-ca 23:39-43).

James-Verse-Week-1-4

Một lần nữa Gia-cơ viết, “Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào.” (Gia-cơ 2:1). Vị sứ đồ này đưa ra một minh họa: Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa;  nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta,  thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? (Gia-cơ 2: 2-4).

Chúng ta thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hoặc địa vị của họ. Nhưng Đức Chúa Trời thì không như vậy. Khi  đọc lại câu chuyện trong sách 1 Sa-mu-ên 16, chúng ta sẽ hiểu rõ cái nhìn của Chúa về con người. Mặc dù là tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng Sa-mu-ên vẫn có cái nhìn sai lệch khi ông chuẩn bị xức dầu cho một người sẽ làm vua Israel. “Người cũng dọn Y-sai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế.  Khi chúng đến, Sa-mu-ên thấy Ê-li-áp, bèn thầm rằng: Quả hẳn, kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va đương ở trước mặt Ngài.  Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa. 16:5-7).

Hy vọng trong mục vụ của mình chúng ta sẽ làm tốt khi đi theo lời dạy mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Sa-mu-ên trong câu chuyện trên đây.

Ngài Chết Thay Cho Toàn Thể Nhân Loại 

Chết thay có nghĩa là làm của lễ hy sinh cho người khác. Đấng Christ phải chịu đau đớn khổ hình không phải vì tội lỗi của Ngài – Ngài vô tội. Ngài thế vào chỗ cho con người tội lỗi chúng ta để chịu chết thay. Nhân loại phải trả giá cho tội lỗi của mình. Tuy nhiên Đấng Christ đã gánh hết tội lỗi của loài người trên thập tự giá để thỏa đáp luật pháp của Đức Chúa Trời. “Nhưng người (Christ) đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.  Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:5-6).

Tân Ước xác định lần nữa điều này: “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.  Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành.  Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:6-8). Trong thư gởi cho Hội thánh Cô-rin-tô, Phao-lô cũng viết, “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết,  lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” (2 Côr. 5:14-15).

Sự trả giá bằng cái chết của Chúa Jesus dành cho tất cả mọi người, “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.” (1 Giăng 2:2).
Chúng ta liên kết câu này với Rô-ma 5:6 ở trên để thấy rằng Đấng Christ chết thay cho kẻ có tội. Nếu bạn nhận thức rằng mình là tội nhân, Đấng Christ đang kêu gọi bạn tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài.

Ngài Đã Phục Sinh Từ Cõi Chết

Sự phục sinh của Đấng Christ là lẽ thật nền tảng cho đức tin của chúng ta. Chúa Jesus không sống lại với một thân thể giống như trước đây. Thân thể Ngài được biến hóa, thay đổi hoàn toàn.

Trước đó Chúa chúng ta đã bày tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài sẽ phục sinh từ cõi chết. “Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại.” (Mác 9:31).

empty

Lu-ca ghi lại câu chuyện Chúa sống lại và hiện ra với các môn đồ, họ sửng sốt rụng rời mặc dù Ngài đã nói trước cho họ biết điều này: “Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!  Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần.  Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy?  Hãy xem tay chân ta: Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.” (Lu-ca 24:36-39). Để chứng minh cho các môn đồ biết rằng Ngài là thật, Chúa yêu cầu: “Ở đây các ngươi có gì ăn không?  Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng.  Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ.” (Lu-ca 24:41-42).

Attested Sự phục sinh của Chúa Jesus là một sự kiện xác thực trong lịch sử loài người. Sau đây là một số bằng chứng:

  • Ngài đã hiện ra cho hơn 500 người xem thấy (1 Côr. 15:6-8)
  • Kẻ thù của Chúa đã không đánh cắp được thân xác Ngài. Họ buộc phải tung tin giả mạo là các môn đồ Ngài làm việc này.
  • Sau khi Chúa sống lại, các môn đồ đã thay đổi hoàn toàn từ những người nhát sợ trở nên can đảm mạnh mẽ làm chứng về Chúa.
  • Nếu cho rằng các môn đồ đã đánh cắp thân xác Chúa rồi tung tin đồn nhảm, thì họ sẽ không sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình cho chính nghĩa Phúc Âm, cho trò lừa dối mà họ đã thực hiện.
  • Các môn đồ không nhận được bất cứ phần thưởng vật chất nào trên lẽ thật về sự phục sinh mà họ đã làm chứng.
  • Phao-lô đã được biến đổi từ một người khủng bố đạo Chúa trở nên một nhà truyền giáo xuất sắc chỉ sau 5 năm tính từ ngày Chúa Phục sinh. Nếu Phao-lô có bất cứ sự nghi ngờ nào về lẽ thật này, thì ông đã không thay đổi một cách ngoạn mục như thế.
  • Giữ một sự bí mật trong một khoảng thời gian dài là điều không thể làm được. Sau khi vụ Watergate bị khám phá, một phóng viên đã hỏi thám tử luật sư xuất sắc Chuck Colson về những gì ông đã học được từ vụ việc xấu xa này này? Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong cuộc họp báo, ông trả lời rằng sự phục sinh của Chúa Jesus Christ là sự thật hoàn toàn. Nhiều người hỏi lại ông có ý muốn nói gì? Ông trả lời nếu những người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới không thể giữ bí mật cho vụ Watergate thì làm sao một nhóm mười một người đàn ông xứ Palestine bình dị và không có quyền lực kia có thể hy vọng giữ bí mật về sự thông đồng của họ?
  • Sau 2000 năm điều tra, ngôi một chôn thân xác Chúa Jesus vẫn trống rỗng.

(Còn nữa)

james

JAMES SEMPLE

Trích từ: BIBLE TRUTHS ABOUT GOD

Translated by Tuong Vi 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn