Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / Khi Bạn Bị Tấn Công

Khi Bạn Bị Tấn Công

Khi Bạn Bị Tấn Công, Hãy An Nghỉ

Mục Sư Rick WarrenMcCain+Obama+Attend+Campaign+Forum+California+A7-SlY-JoU0l
“Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn” (Thi-thiên 23: 5).

Nền văn minh của chúng ta đang mất dần phép lịch sự.  Thế giới ngày càng trở nên thô lỗ hơn!  Một trong những điều gây ra tình trạng này là mạng điện toán Internet, vì nó cho phép người ta giấu mặt sau màn hình và nói nhiều điều trên mạng mà họ không bao giờ có đủ can đảm để nói với nhau mặt đối mặt.

Những gì họ đang làm đã bày tỏ sự nhỏ mọn của lòng họ.  Những người cao thượng tôn trọng người khác, nhưng người hẹp hòi xem thường người khác.  Người coi thường người khác có tấm lòng cứng cỏi, và họ chế giễu người khác vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn.

Bạn chống trả với những người thô lỗ như thế nào?  Bạn không chống trả. Bạn hãy để Chúa làm điều đó. Hãy để Chúa bảo vệ bạn.

Vua Đa-vít là “chuyên gia” trong lãnh vực này. Ông biết rõ ý nghĩa của việc bị tấn công về cảm xúc, lời nói, và thể xác. Là một thanh niên trẻ, được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu để kế vị Sau-lơ làm vua Y-sơ-ra-ên, nhưng ông đã phải tốn hai năm ròng rã chạy trốn bậc tiền bối đang hăm he giết hại ông. Ông phải trốn trong hang khi liên tục bị chỉ trích sau lưng.

Nhưng Đa-vít không bao giờ thốt lên một lời dữ nào đối với vua. Ông không bao giờ trả thù, vì  Chúa đã chuẩn bị cho ông làm vua bởi tấm lòng nhân từ của ông.

Đa-vít nói trong Thi-thiên 23: 5: “Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi; chén tôi đầy tràn.”

Đa-vít nhận biết lòng nhân từ của Chúa đối với ông. “Chúa xức dầu cho đầu tôi,” cho thế gian biết rằng “Đây là người Ta lựa chọn! Hãy lui ra! Đây sẽ là người lãnh đạo kế tiếp.” Chén Đa-vít đầy tràn nghĩa là Chúa tiếp tục ban phước và ban phước cho ông, ngay cả khi người khác tấn công ông.

Đa-vít có mệt mỏi, buồn phiền, lo lắng không? Không! Ông đã không dốc sức bảo vệ mình vì ông tin cậy Chúa sẽ biện hộ và bảo vệ ông.

Phải có một lượng đức tin lớn và lòng khiêm nhường mới có thể an nghỉ và tin cậy Chúa được khi bạn đang bị tấn công, bị hiểu lầm, bị nói xấu và bị người khác lợi dụng mạng Internet để nói về bạn.  Trong trường hợp đó, bạn không kềm chế được và muốn làm một điều gì đó để giải quyết.

Nhưng bạn sẽ càng giống Chúa Jesus hơn khi bạn nhẫn nhục im lặng khi bị tấn công. Chúa Jesus cũng liên tục bị tấn công nhưng Ngài không bao giờ trả thù, ngay cả khi Ngài phải đối diện với cái chết trên thập tự giá. Ngài im lặng trước những lời cáo buộc vì Ngài phó mình trong bàn tay chăm sóc của Đức Chúa Cha.

“Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.” (1 Phi-e-rơ 4: 19)

Translated by Phan Thanh Nghia

9/16/13 Kay Warren's Office, Rancho Santa Margarita, Ca Photographer: Adam Rose Piers Morgan interviews Pastor Rick Warren and his wife Kay Warren.
Pastor Rick Warren and his wife Kay Warren.

When You’re Under Attack, Just Rest

by Rick Warren

“You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows.” (Psalm 23:5 NIV)

Our civilization is losing its civility. The world is getting ruder! One of the things that’s causing that is the Internet, because it allows people to hide behind the screen and say things online that they would never have the courage to say to others face to face.

All those people are doing is revealing the smallness of their hearts. Great people make people feel great, but small people belittle people. People who belittle others have a little knot for a heart, and they make fun of others because they think it will make them feel better.

How do you handle rude people? You don’t. You let God handle them. You let God be your defender.

King David was a pro at this. He knew what it meant to be attacked emotionally, verbally, and physically. As a young man, he was anointed by Samuel to be the next king of Israel, but he spent two years running from his predecessor, who wanted to kill him. He hid in caves while being criticized constantly behind his back.

Yet David never said a bad word against the king. He never retaliated, because God was preparing him to be the king after his own heart.

David says in Psalm 23:5, “You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows” (NIV).

David was recognizing God’s goodness to him. God would anoint his head with oil, which says to the world, “This is my guy! Back off! This is going to be the next leader.” David’s cup overflowed, which meant God kept blessing him and blessing him, even when others attacked him.

Does it sound like David was stressed out? No! He didn’t have to use up all his energy defending himself because he trusted God to be his defender.

It takes a lot of faith and humility to rest and trust God when you’re under attack, when you’re misunderstood, when rumors are spreading about you and people are saying things about you online. When that happens, everything in you wants to rise up and do something about it.

But you are most like Christ when you remain silent under attack. Jesus was constantly attacked, yet he never retaliated, even on his way to the cross. He remained silent before his accusers because he had entrusted himself to the care of the Father.

“So if you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right, and trust your lives to the God who created you, for he will never fail you” (1 Peter 4:19).

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn