Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Chúa Jesus Là Ai?

Chúa Jesus Là Ai?

Đức Chúa Trời Gìn Giữ Chiên Của Ngài

Chúa Jesus Là Ai?                                             

“Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.  Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai?  Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” (Ma-thi-ơ 16:13-16).

Phi-e-rơ đã không thảo luận với các môn đồ khác để tuyên bố Thầy của mình là ai. Chúa Jesus khen ngợi người học trò này: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.” (câu 17).  Cha thiên thượng là Đấng duy nhất có thể biết rõ Chúa Jesus là ai.

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề này.

bi

Ngài Là Đức Chúa Trời

Chúa Jesus bình đẳng, có cùng những thuộc tính với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đấng Christ là hình ảnh đầy trọn của TRỜI. Trong nhiều thế kỷ của lịch sử Cơ đốc giáo, một số người vẫn luôn tìm cách hạ thấp vị thế của Chúa Jesus, họ cho rằng Chúa Jesus thấp kém hơn Đức Chúa Trời.

Vào năm 325 sau Công Nguyên, Hoàng đế của Rô-ma là Constantine triệu tập một hội đồng các giám mục để đối phó với vấn đề đã gây ra sự phân chia trong giáo hội và đặt ra mối đe dọa tiềm ẩn cho sự thống nhất của Đế chế La Mã. Vào lúc ấy có một nhóm thầy tế lễ được Arius dẫn dắt đã dạy rằng Chúa Jesus là Con thấp kém hơn Cha.

Các Cơ đốc nhân chính thống tin vào điều Kinh Thánh dạy: Con là hình ảnh đầy trọn của Cha và có cùng những  thuộc tính như Cha.  Hơn 300 giám mục tham dự hội đồng trên tại thành phố Nicea, nhưng chỉ có mười bảy vị thừa nhận rằng Con có cùng một thuộc tính, một vị thế giống như Cha.

Khi kết thúc hội đồng, các giám mục đã đưa ra một bài tín điều chung. Đây là một phần trong nội dung bản tín điều Nicea:

“Chúng tôi tin vào một Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, Đấng đã sáng tạo nên các từng trời, mặt đất, các vật thấy được và không thấy được.

Chúng tôi tin vào một Chúa là Jesus Christ, là Con duy nhất của Đức Chúa Trời, Ngài được sinh ra từ Cha. Ngài hiện hữu trước khi thế giới được sáng tạo. Ngài đích thực là Sự Sáng, là Đức Chúa Trời. Ngài được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, không phải được tạo dựng. Ngài có cùng bản tánh với Cha. Bởi Ngài mà muôn vật được dựng nên. Ngài đến từ thiên đàng và đã hiện thân thành người bởi quyền năng Đức Thánh Linh và thông qua người nữ đồng trinh Ma-ri. Ngài bị Phi-lát tuyên án đóng đinh trên thập tự giá. Ngài chết và được chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Ngài thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Cha thiên thượng. Ngài sẽ trở lại địa cầu thi hành sự phán xét những người còn sống và kẻ chết….”

Dĩ nhiên, người Baptist không tiếp nhận giáo lý hay niềm tin từ các hội đồng cho dù bài tín điều của họ là đúng hay sai. Chúng ta đứng vững chắc trên lời Chúa dạy về Đức Chúa Jesus – Ngài có cùng thuộc tính với Đức Chúa Trời, Ngài bình đẳng với Cha và Thánh Linh. Cả ba ngôi Cha, Con và Thánh Linh hiệp nhất trong một Đức Chúa Trời.

Niềm tin và thông điệp của Baptist là: “Đức Chúa Trời đời đời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta qua Cha, Con và Thánh Linh.”1

Ngài Là Đấng Sáng Tạo

Khi học về công tác của Đức Chúa Con, chúng ta đọc sách Phúc âm Giăng, “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” (Giăng 1:3). Sau đó không lâu sứ đồ Phao-lô giải thích sáng tỏ hơn nữa câu Kinh Thánh trên: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài (Đấng Christ), bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.” (Cô-lô-se 1:16).

Đấng Christ đã tạo dựng nên muôn vật. Bất kỳ một quan điểm nào cho rằng Con thấp kém hơn Cha là lệch lạc, xa rời Kinh Thánh. Con có cùng bản tính với Cha và ngang bằng Cha.

david_in_the_bible__image_4_sjpg1913

Ngài Là Một Con Người Đầy Trọn.

Đức Chúa Jesus là một Con Người đầy trọn đồng thời Ngài cũng đích thực là một Đức Chúa Trời. Để gánh lấy tội lỗi của nhân loại, Ngài phải trở thành con người. Để tha thứ cho tội lỗi nhân loại, Ngài phải là Đức Chúa Trời.

Vậy tại sao có người muốn phủ nhận rằng Con đã trở nên con người bằng xương bằng thịt? Bởi vì họ tin rằng nếu đã là con người bằng xương bằng thịt thì chắc chắn là phạm tội –vì thừa hưởng bản chất tội lỗi của tổ phụ. Vì thế một Đức Chúa Trời thánh khiết không thể hiện thân trong thân xác của con người tội lỗi. Hai nỗ lực chính để giải quyết vấn đề này là chối bỏ Đấng Christ là Đức Chúa Trời, hoặc chối bỏ Ngài đã từng ở trong xác thịt.

Kinh Thánh có lời giải đáp cho những vấn đề trên đây. “Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào!” (Rô-ma 5:15). Phao-lô cũng giải thích thêm: “Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết.” (1 Côr. 15:21). “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người.” (1 Ti-mô-thê 2:5). Sứ đồ Giăng công bố ngay trong phần đầu tiên sách Phúc Âm Giăng:  “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật.” (Giăng 1:14). “Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 4:2). Những phần Kinh Thánh in nghiêng trên đây xác nhận Chúa Jesus là một con người hoàn toàn.

(Còn nữa)

james

JAMES SEMPLE

Trích từ: BIBLE TRUTHS ABOUT GOD

Translated by Tuong Vi 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn