Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / PHÁT TRIỂN NHỮNG THÓI QUEN TỐT

PHÁT TRIỂN NHỮNG THÓI QUEN TỐT

PHÁT TRIỂN NHỮNG THÓI QUEN SẢN SINH RA SỰ TIN KÍNH
Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày
(Chuyển Ngữ: Mục Sư Phan Thanh Nghĩa)

he

“Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được” (Hê-bơ-rơ 11:27).

Đôi khi tôi không cảm thấy muốn tử tế với mọi người. Tôi không cảm thấy muốn làm những việc không ích kỷ. Tôi chỉ muốn nằm trên ghế dài và xem truyền hình. Tôi không muốn làm thêm một điều gì nữa ngày hôm nay. Tôi không muốn xử lý thêm một vấn đề gì nữa cả. Nhưng chỉ bởi vì tôi không cảm thấy thích điều đó không có nghĩa là tôi không nên làm điều đó.

Điều này thật sự sẽ gây sốc cho bạn: Đôi khi tôi không cảm thấy thích cầu nguyện hoặc đọc Kinh Thánh của tôi. Nhưng tôi vẫn cứ làm. Tôi đã khám phá ra rằng nếu tôi chỉ cầu nguyện khi tôi cảm thấy thích mà thôi, thì ma quỉ sẽ bảo đảm rằng tôi không bao giờ cảm thấy thích cả. Sự trưởng thành là khi bạn sống cuộc đời của mình bằng những cam kết của bạn chứ không phải bằng những cảm xúc của bạn.

Sự khác nhau giữa những người thành công và những người không thành công là những người thành công sẳn sàng làm những điều mà những người không thành công không cảm thấy muốn làm. Họ phát triển những thói quen. Họ cứ cam kết. Bạn đến được Thế Vận Hội vì bạn cảm thấy thích điều đó. Bạn đến được Thế Vận Hội bằng hằng bao nhiêu tiếng đồng hồ luyện tập mà bạn không cảm thấy thích làm. Bạn không trở thành một nhạc sĩ bậc thầy mà không có hằng bao nhiêu tiếng đồng hồ tập luyện mà bạn có lẽ không lúc nào cũng cảm thấy thích làm cả.

Cũng như vậy, bạn không trở thành một người đàn ông hay một người đàn bà tin kính chỉ bằng cách đơn giản làm những gì mình cảm thấy thích. Những người đàn ông và những người đàn bà tin kính chọn lựa phát triển những thói quen sản sinh ra sự tin kính trong đời sống của họ. Điều đó không dễ gì hơn việc tập thể dục hoặc kiêng cử ăn uống hoặc tập luyện hoặc bất cứ việc gì khác có thể tốt cho bạn mà bạn không cảm thấy thích làm.

Làm thế nào để bạn phát triển loại kiên trì này?

Bí quyết là không nhìn vào nan đề của bạn mà nhìn vào Chúa. Có lẽ ví dụ lớn nhất trong Kinh Thánh về lòng kiên trì là Môi-se. Trong 40 năm, ông ta đã hướng dẫn một đoàn dân khóc lóc, cải vả, phàn nàn như trẻ con vòng quanh sa mạc trong khi họ nghi ngờ khả năng lãnh đạo của ông trong suốt thời gian đó. Vậy mà ông đã không bao giờ bỏ cuộc.

Hê-bơ-rơ 11:27 chép, “Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được.” Môi-se “thấy Đấng không thấy được.” Ông ta chăm nhìn xem Chúa.

Bạn hãy chăm nhìn xem Chúa. Nếu bạn nhìn chăm vào nan đề của mình, bạn sẽ đau buồn và chán nản. Nếu bạn chăm nhìn xem Chúa, bạn sẽ được yên nghỉ.
Suy Gẫm/Thảo luận:

– Một vài điều nào mà bạn đã bỏ cuộc vì điều đó quá khó hoặc đòi hỏi quá nhiều thời giờ và sức lực?

– Tại sao thường đôi khi khó để làm những điều dễ thay vì những điều đúng?

– Những cách thực tế để bạn có thể chăm nhìn xem Chúa là gì?

hoi thanh

Develop the Habits That Produce Godliness
BY RICK WARREN

“It was faith that made Moses leave Egypt without being afraid of the king’s anger. As though he saw the invisible God, he refused to turn back”(Hebrews 11:27 GNT).
Sometimes I don’t feel like being nice to everyone. I don’t feel like doing the unselfish thing. I want to just lie on the couch and watch TV. I don’t want to do one more thing today. I don’t want to handle another problem. But just because I don’t feel like it doesn’t mean I shouldn’t do it.

bau dang
This will really shock you: Sometimes I don’t feel like praying or reading my Bible. But I do it. I’ve found that if the only time I pray is when I feel like it, the Devil makes sure I never feel like it. If the only time I read my Bible is when I feel like it, the Devil makes sure I never feel like it. Maturity is when you live your life by your commitments, not by your feelings.
The difference between successful people and unsuccessful people is that successful people are willing to do what unsuccessful people don’t feel like doing. They develop habits. They stay committed. You don’t get to the Olympics because you feel like it. You get to the Olympics by hours and hours of training that you didn’t feel like doing. You don’t become a master musician without hours and hours of rehearsal that you probably didn’t feel like doing all the time.
In the same way, you don’t become a godly man or woman by simply doing what you feel like doing. Godly men and women choose to develop the habits that produce godliness in their lives. It’s not any easier than working out or dieting or rehearsing or anything else that may be good for you but you don’t feel like doing.
How do you develop this kind of persistence?
The key is to look not at your problem but at the Lord. Probably the greatest example in the Bible of persistence is Moses. For 40 years, he led a group of crying, squabbling, complaining babies around the desert while they questioned his leadership the entire time. Yet he never gave up.
Hebrews 11:27 says, “It was faith that made Moses leave Egypt without being afraid of the king’s anger. As though he saw the invisible God, he refused to turn back” (GNT). Moses “saw the invisible God.” He kept his eyes on God.
Keep your eyes on God. If you focus on your problem, you’re going to be distressed and depressed. If you focus on God, you’re going to be at rest.

Talk It Over
• What is something that you gave up on because it was too hard or required too much time and work?
• Why is it often sometimes difficult to do the easy thing instead of the right thing?
• What are some practical ways that you can keep focused on God?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn