Thứ Tư , 17 Tháng Một 2018
Home / Trang Chủ / CÒN QUÁ SỚM ĐỂ BỎ CUỘC

CÒN QUÁ SỚM ĐỂ BỎ CUỘC

Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày, 13 tháng 1 năm 2018

(Chuyển Ngữ:  Mục Sư Phan Thanh Nghĩa)

“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:16-17)

2c

Sự khác nhau giữa những người trung tín và những người không trung tín là những người trung tín không bỏ cuộc khi vừa mới thấy bóng dáng của sự khó khăn.  Họ cứ tiếp tục, tiếp tục.  Những người trung  tín kiên quyết.  Những người trung tín siêng năng.  Những người trung tín bền lòng.  Những người trung tín không biết bỏ cuộc.  Bạn có biết một trái thông trở nên một cây thông như thế nào không?  Một cây thông chỉ là một trái thông từ chối không chịu bỏ cuộc.

Tôi không có thông minh lắm,  nhưng tôi biết một điều:  Luôn luôn còn quá sớm để bỏ cuộc.  Bạn không bao giờ là một người thất bại cho đến khi bạn bỏ cuộc, và luôn luôn còn quá sớm để bỏ cuộc.  Chúa dùng những lúc khó khăn để thử nghiệm sự kiên trì của chúng ta.

Khi chúng tôi mới mở Hội Thánh Saddleback, tôi giảng bài giảng đầu tiên của tôi cho một người:  vợ tôi. Nhà tôi nghĩ bài giảng dài quá.  Ba mươi mốt năm sau, nhà tôi vẫn còn nói những bài giảng của tôi quá dài!

Tôi đã nghĩ khi chúng tôi bắt đầu một hội thánh chúng tôi sẽ nhanh chóng có một cơ sở để nhóm lại. Chúng tôi đã sinh hoạt, thờ phượng, hầu việc Chúa 15 năm mà không có một tòa nhà. Trong 13 năm đầu của Hội Thánh Saddleback, chúng tôi sử dụng 79 cơ sở khác nhau. Bạn có biết đã bao lần tôi muốn bỏ cuộc không? Hầu như mỗi sáng thứ Hai! Nhưng tôi không biết làm sao để bỏ cuộc.  Và Chúa hỏi tôi, “Rick, nếu ta không bao giờ ban cho một cơ sở hội thánh, con có còn hầu việc ta không?”  Và tôi trả lời, “Tất nhiên rồi!”

Hội Thánh Saddleback phát triển đến trên 10 ngàn người trước khi chúng tôi xây tòa nhà đầu tiên. Bạn có muốn dựng lên rồi tháo xuống căn nhà thờ cho 10 ngàn người mỗi tuần không?  Không có gì vinh quang trong điều đó cả.  Đó chỉ là làm việc rất cực nhọc mà thôi.  Chúa dùng những lúc khó khăn để thử tính kiên trì của chúng ta.

Nếu bây giờ bạn đang trải qua những lúc khó khăn, thì câu Kinh Thánh này dành cho bạn: “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:16-17). 

Chúa quan tâm đến việc bạn đang trở nên người như thế nào hơn là những gì đang xảy đến cho bạn. Ngài thường cho phép những thử thách, những khó khăn, những hoạn nạn, và những nan đề trong đời sống bạn để dạy cho bạn sự siêng năng, sự quyết tâm, và nhân phẫm. Khó khăn mà bạn đang trải qua trong lúc này? Đó là một thử nghiệm của lòng trung thành của bạn. Bạn sẽ tiếp tục hầu việc Chúa ngay cả khi cuộc sống khó khăn không?

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).

  

9/16/13 Kay Warren's Office, Rancho Santa Margarita, Ca Photographer: Adam Rose Piers Morgan interviews Pastor Rick Warren and his wife Kay Warren.
 Pastor Rick Warren and his wife Kay Warren.

Suy Gẫm/Thảo Luận:

–  Tại sao bạn nghĩ Chúa quan tâm đến việc bạn đang trở nên người như thế nào hơn là những gì đang xảy đến cho bạn?

–  Biết Chúa đang hành động trong những hoàn cảnh khó khăn của bạn sẽ thay đổi cách bạn đáp ứng như thế nào?

–  Trong hoàn cảnh nào bạn sẳn sàng bỏ cuộc?  Cần có điều gì để bạn tin cậy Chúa đang khi bạn kiên trì vượt qua hoàn cảnh này?

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn