Thứ Tư , 17 Tháng Một 2018
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / CON ĐÃ LÀM GÌ VỚI ĐIỀU CON BIẾT?

CON ĐÃ LÀM GÌ VỚI ĐIỀU CON BIẾT?

Tôi thường đọc sách, tôi thích đọc báo. Tôi rất vui và suy nghĩ nhiều khi thấy một dòng chữ, một ý tưởng lạ. Mới đây, tôi đọc thấy một tác giả đã viết đại ý nói rằng câu hỏi đầu tiên của Chúa Giê-su khi Ngài gặp bạn không phải là câu hỏi bạn biết gì nhưng là bạn đã làm gì với điều bạn biết. Tôi thích ý tưởng nầy và mong bạn suy nghĩ với tôi hôm nay nhé.

gala

  1. Bạn đã biết gì về sự bao la to lớn của vũ trụ?

Khi nói đến sự to lớn người ta dùng chữ vĩ mô. Khi nói đến sự nhỏ li ti người ta nói đến vi mô. Bạn có biết Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo các vật vĩ mô lẫn vật vi mô không? Nếu biết vậy, bạn sẽ có thái độ nào đối với Đấng Tạo Hóa?

Kinh Thánh Cựu Ước bắt đầu bằng câu: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất (Sáng 1:1). Trong Kinh Thánh Tân Ước, tác giả sách Giăng viết: “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài” (Giăng 1: 3).

Các khoa học gia dùng viễn vọng kính để xem kích thước của vũ trụ. Nhưng vì vũ trụ quá to lớn nên người ta phải dùng thước đo to lớn để đo. Thước đo của các khoa học gia vũ trụ là một năm ánh sáng. Nghĩa là gì? Năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng đi qua trong một năm. Một giây ánh sáng đi qua 186,273 dặm Anh. Nói cách khác trong một giây, ánh sáng có thể đi qua vòng quanh quả đất mất bảy lần rưỡi. Nói con số tròn, một năm ánh sáng là khoảng sáu ngàn triệu dặm. Với thước đo nầy, chúng ta biết ánh sáng từ mặt trời chiếu tới quả đất là mất tám phút. Trong vũ trụ nầy có những mặt trời và ngôi sao ở xa chúng ta đến hàng tỉ năm ánh sáng. Chúng ta không thể đoán được có bao nhiêu ngôi sao như thế ở ngoài kia. Một số ngôi sao có kích thước to lớn không tưởng tượng nổi. Chẳng hạn sao Antares, có thể chứa được 64 triệu mặt trời cở như mặt trời chúng ta thấy. Trong khi đó có chùm sao gọi là Hercules là một sao có thể chứa hàng triệu ngôi sao cở như Antares. Trong thiên hà của chúng ta, gọi là Ngân Hà, có chiều rộng khoảng 100,000 năm ánh sáng. Nếu bạn lái xe đi với tốc độ 200 dặm một giờ thì bạn sẽ mất hai triệu năm để đi vòng quanh nó.

Chẳng những vũ trụ quá to lớn nhưng điều kỳ diệu là nó giữ được chính xác cái quỷ đạo mà Đấng Tạo Hóa đã định cho chúng. Chẳng hạn địa cầu của chúng ta không quay theo vòng tròn thật. Cùng một lúc nó quay theo ba hướng. Nó tự quay quanh trục của nó, nó quay chung quanh mặt trời, và nó quay khác chiều với các hành tinh khác. Vậy mà sau một trăm năm nó không đánh mất, không sai trật quỷ đạo của nó trong một phần nào của một giây.

Nói về thế giới vi mô nhỏ bé. Người ta nói nói đến một tế bào. Mỗi tế bào sống chứa đến hai trăm tỉ nguyên tử. Không thể nào với trí óc loài người, chúng ta hiểu được. Vậy mà Kinh Thánh chép, ” Ngoài Ngài, không vật chi đã được tạo thành.” Trong từ ngữ Hy Lạp, chữ nầy nhấn mạnh, “Không có ngay cả một vật nào.”

Tôi trích phân đoạn sách trên đây từ quyển “Exploring the Gospels: John” của John Phillips. Bạn có thể tìm thấy những con số nầy với nhiều chi tiết hơn trong các sách và các nguồn hiểu biết khác. Nhưng câu hỏi của tôi vẫn là, “Bạn có thái độ nào với Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Đấng Bảo Tồn muôn vật? Bạn có đang thờ Trời không? Không ai có thể thờ Trời mà không nhờ đến Con Trời.

Cụ thể tôi muốn hỏi là bạn có thái độ nào đối với Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã viếng thăm quả đất chúng ta hơn 2,000 năm qua. Kinh Thánh khẳng định, “Muôn vật bỏi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” Bạn có tin Ngài và vâng lời Ngài không?

  1. Bạn đã biết Chúa Cứu Thế Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời không?

Sau 3 năm chọn và đào tạo môn đồ, Chúa Giê-su đã hỏi một câu: “Các ngươi nói ta là ai?” Ông Phi-e-rơ là người đại diện và là phát ngôn viên của các môn đồ đã trả lời: “Chúa là Đấng Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” Sách Tin lành Giăng là sách đặc biệt xác nhận rằng Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời. Giăng là một môn đồ thân tín nhất của Chúa Giê-su. Ông theo Chúa khi còn rất trẻ và chết khi đã rất già. Ông được gọi là người Chúa yêu. Các môn đổ đều tóm lược các điều răn giáo huấn của Ngài thành điều răn duy nhất: “Kính Chúa, yêu người.” Thế giới được như ngày nay là nhờ Chúa Giê-su. Loài người đều phải biết ơn Chúa Giê-su.

j

Chúa Giê-su tuyên bố Ngài là con đường sống duy nhất đưa nhân loại đến với Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-su dạy rằng, “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến.”

Bạn chỉ có thể được tha tội, được tha thứ, được phục hòa với Đức Chúa Cha duy nhờ Đức Chúa Con. Bạn có tin và làm theo lẽ thật nầy không?

  1. Bạn đã biết gì về lịch sử thành công và thất bại của loài người?

Thế giới ngày nay có hơn 7 tỉ người đang sinh sống. Phần lớn người Mỹ đều thờ Trời nhưng phần lớn người Việt chưa trở lại thờ Trời. Bạn đang sống ở Mỹ hay bạn đang sống ở Việt Nam. Nhu cầu khẩn thiết nhất của bạn là ăn năn trở lại thờ Trời. Tôi vui vì có nhiều người Việt đã ý thức và đáp ứng nhu cầu nầy, nhưng vẫn còn nhiều người thì chưa. Nhiều người còn nhắm mắt bước theo các triết lý và chưa chấp nhận chân lý.

Qua cách sống của mình, có lẽ bạn đang nói rằng, “Tôi có thể sống được mà không cần Trời trong đời sống tôi.” Bạn sẽ nói đến thế giới văn minh không thiếu gì, phương tiện nào bạn cũng có, có tiền là bạn có tất cả… Đúng là con người có nhiều thành công, nhưng con người vẫn còn hoài thất bại với chính thân xác và linh hồn của mình, chưa ai được giải thoát. Bạn vẫn còn cô đơn, chán sống, nô lệ, bất an và sợ chết? Bạn có biết mình sẽ tiếp tục thất bại nếu bạn loại Trời ra khỏi đời sống của mình không? Bạn có muốn được đắc thắng? Bạn có muốn được tự do? Bạn có biết kẻ thù sau cùng của loài người đã bị chinh phục bắt đầu bằng Chúa Giê-su, Đấng đã sống lại sau ba ngày nằm trong thạch mộ không? Ngài đã sống và Ngài không bao giờ chết nữa. Ngài là niềm hy vọng sống cho mỗi người, nếu mỗi người biết khám phá chân lý đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài.

Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực; vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. – Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. – (1 Cô-rinh-tô 15:20-26).

  1. Bạn đã biết gì về giải pháp cứu rỗi của Trời dành cho bạn?

Bạn biết chắc đã được cứu rỗi chưa? Hãy cùng tôi suy nghĩ đến hình ảnh của thập tự giá. Thập tự giá là nơi Chúa Giê-su, Con Một Chúa Trời, đã chết thay tội lỗi cho nhân loại. Đây là giải pháp từ Trời. Chúa Giê-su đã giải thích hình ảnh nầy với ông Ni-cô-đem, vị Giáo Sư người Do Thái,

“Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:13-16).

Hãy tìm hiểu và suy nghĩ đến thập tự giá là giải pháp duy nhất Trời dành cho bạn. Bạn không thể nào tự cứu hay tự giải thoát khỏi gông cùm của tội lỗi. Nan đề của loài người vẫn còn đó, cho dù có bao nhiêu triết lý hay tôn giáo do con người lập ra. Bạn chỉ có thể nhờ Trời cứu. Bạn cần tin trong lòng và miệng xưng ra. Ngài đã chỉ ra giải pháp, bạn chỉ có thể chấp nhận hay từ chối. Bạn muốn chấp nhận giải pháp từ Trời ngay hôm nay không? Hãy chấp nhận ngay, đừng từ chối nữa.

Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa (Do Thái) và người Gờ-réc (Hy-lạp) không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. (Rô-ma 10: 8-13)

romans-10-13-word

  1. Bạn đã biết gì về ngày chung cuộc của thế giới nầy?

Nếu không trở lại thờ Trời hôm nay, bạn sẽ không bao giờ sống vui thỏa và qua đời bình an. Không có con vật nào dù to lớn như con voi hay nhỏ bé như con chuột mà được qua đời. Chỉ có bạn, cha mẹ bạn và ông bà của bạn mới qua đời. Qua đời nầy đến đời khác. Sau hiện tại đến tương lai.

Lòng bạn có an tâm về tương lai không?

Bạn có biết điều gì đang chờ đợi bạn không?

Chúng ta hết thảy đang cùng sống chung trên một quả đất, chúng ta vui hưởng một bầu không khí, một nguồn ánh sáng, một thứ hơi ấm, một nguồn nước ngọt, một nguồn thức ăn, một nền văn minh… Chúng ta có một đời sống vui buồn với nhau và chúng ta sẽ chết với nhau trên quả đất nầy. Chúng ta ai nấy sẽ có ngày chầu Trời. Tất cả là nhờ ơn Trời.

Nhưng bạn có biết, mỗi người chúng ta sẽ kết thúc với một trong hai số phận khác nhau không?

Ít người trong chúng ta sống đến 100 tuổi. Chúng ta quen thuộc với ý niệm sinh, lão, bệnh, tử. Chúng ta hay coi thường giá trị của đời sống. Chúng ta hay bỏ qua hết mọi lời nhắc nhở, mọi lời cảnh cáo, mọi bản chỉ đường. Chúng ta hay chọn thái độ tới đâu hay tới đó… Nhưng chúng ta quên rằng chết không phải là hết. Kinh Thánh nói rõ: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Sau khi chết có gì? Gặp lành hay gặp dữ? Được thưởng hay bị phạt? Bình an hay bất an? Phước hay họa?

Đức Chúa Trời đang cảnh cáo về ngày phán xét, chúng ta có lắng nghe không?

“Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ… (Công Vụ Sứ Đồ 17: 24-31).

Theo như Trời đã định, thế giới sẽ có ngày phán xét chung cuộc. Chính Ngài, Đấng Tạo Hóa cũng sẽ là Đấng Phán Xét. Ngài sẽ đoán xét thế gian cách công bình. Lịch sử loài người trên đất sẽ chấm dứt và thế giới sẽ thay đổi qua trang sử mới. Chúng ta nên chuẩn bị số phận đời đời của mình ngay hôm nay.

Giống như có ngày có đêm, có thiện có ác, có trắng có đen, có vui có buồn, có gần có xa, có lành có dữ, có sáng có tối, có phải có trái, có tạm thời và có vĩnh viễn, có nô lệ và có tự do… thế giới chung cuộc rồi chỉ còn có hai hạng người.

Trước mặt Đức Chúa Trời, thế giới rồi sẽ chỉ có hai hạng người.

-Hạng người tin Trời và hạng người không tin Trời.

-Hạng người thờ Trời và hạng người không thờ Trời.

-Hạng người cầu Trời và hạng người không cầu Trời.

-Hạng người thuộc nước Trời và hạng người không thuộc nước Trời.

-Hạng người bị nô lệ xiềng xích và hạng người được giải phóng tự do.

-Hạng người đi lên và hạng người đi xuống.

-Hạng người sẽ ở thiên đàng và hạng người sẽ ở địa ngục.

-Hạng người ở bên trong và hạng người ở bên ngoài.

-Hạng người được đem đi và hạng người bị để lại.

-Hạng người chờ chực sẵn và hạng người bị bất ngờ.

-Hạng người tỉnh thức và hạng người ngủ mê.

-Hạng người khôn và hạng người dại.

-Hạng người trung tín và hạng người bất trung.

-Hạng người biết trước và hạng người không ngờ chi hết.

-Hạng người lành và hạng người dữ.

-Hạng người được tha và hạng người không được tha.

-Hạng người đã giải hòa và hạng người còn bất hòa.

-Hạng người đi đường hẹp và hạng người đi đường rộng.

-Hạng người làm theo ý Chúa và hạng người làm theo ý riêng.

-Hạng người làm cho Chúa và hạng người không làm gì cho Chúa.

-Hạng người được thưởng và hạng người bị phạt.

-Hạng người được cứu và hạng người bị mất.

-Hạng người thuộc về ban ngày và hạng người thuộc về ban đêm.

-Hạng người thuộc nước sáng láng và hạng người thuộc nước tối tăm.

-Hạng người chăm sự không thấy được và hạng người chăm sự thấy được.

-Hạng người được sống đời đời và hạng người bị chết đời đời…

Bạn có biết mình đang thuộc nhóm người nào trong thế giới nầy không?

Bạn có biết chắc mình đang thuộc nhóm người nào không?

Kinh Thánh chép về tin mừng nầy: “Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội” (Cô-lô-se 1:12-14). Hãy để ý tin mừng về một người đang ở nước tối tăm có thể được dời qua nước sáng láng. Một người nô lệ có thể được tự do ngay, một người mắc tội có thể được tha ngay.

217

Kinh Thánh khẳng định: “Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1 Giăng 2:17). Bạn có thể thoát chết đời đời và được sống đời đời. Nhờ ơn Trời, chúng ta có sự chỉ dẫn tỏ tường:

“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3).

Bạn muốn thoát khỏi sự chết và hưởng sự sống đời đời không? Hãy nhận biết ý Trời và vâng theo ý Ngài! Hãy từ bỏ con đường cũ của mình và chọn con đường mới của Ngài. Hãy chấp nhận sự chỉ dẫn của Trời. Hãy đầu phục Ngài và ăn năn tội lỗi với Ngài. Hãy cầu xin Ngài tha tội. Hãy bỏ con đường rộng dẫn đến sự chết và đi con đường hẹp dẫn đến sự sống. Hãy mời Chúa ngự vào đời sống của bạn. Hãy tin cậy Ngài và vâng lời Ngài. Chúa Giê-su phán, “Hãy theo Ta!”

Hãy nhớ Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa cũng là Đấng Phán Xét Thế Giới.

“Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:21-24).

Ý Trời thật rõ ràng, không ai lầm lẫn được.

Tất cả chúng ta được cứu rỗi nhờ đức tin đặt nơi Con Trời và lời hứa của Ngài.

Chúng ta không thể nhờ cậy việc làm nào khác, chúng ta chỉ phải nhờ ơn Trời. Khi tin cậy Chúa, chúng ta sẽ vâng lời Ngài. Chúng ta vâng lời bằng cách tin Trời và cầu Trời.

Không kêu cầu một người nào khác, bạn phải biết cầu Trời!

Bạn có thể mở miệng cầu Trời ngay hôm nay. Bạn có thể cầu Trời theo ngôn ngữ riêng của bạn. Bạn có thể nói lời cầu nguyện sau đây.

“Lạy Trời, xin hãy cứu con!

Nhận con trở lại trong nguồn yêu thương

Con Trời đến tự đến thiên đường

Chịu khổ, chịu chết, mở đường cứu con

Đời con lữ thứ mỏi mòn

Xa Ngài con đã thấm đòn ốm o

Nghèo nàn con muốn ấm no

Tuyệt vọng con muốn tự do hoàn toàn

Ơn Trời một dạ con mang

Nước Trời mau đến huy hoàng… A-men!”

Bạn đang làm gì với sự hiểu biết của mình?

Bạn có biết khi bạn mở miệng cầu Trời là bạn đang nối liên lạc giữa đất với trời, giữa con với Cha, giữa chính bạn với Đấng tạo dựng đời sống của bạn hay không?

Đây là cuộc hành trình lâu dài cả một đời. Hy vọng bạn có một khởi đầu tốt và một kết thúc tốt.

Chúc mừng bạn và gia đình bạn đã trở lại THỜ TRỜI. Hãy cùng tôi nói lớn tiếng: “CHÚNG TÔI THỜ TRỜI” giống như người Mỹ đã dạn dĩ nói với thế giới, “IN GOD WE TRUST.” Hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi muốn giúp bạn biết chắc hướng đi của mình và gia đình mình. Chúng tôi muốn bạn và gia đình được cứu và được phước. Bạn sẽ không còn lo sợ tương lai.

 hue

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn