Thứ Tư , 17 Tháng Một 2018
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / ĐẶT ĐIỀU TRƯỚC HẾT LÊN TRƯỚC HẾT

ĐẶT ĐIỀU TRƯỚC HẾT LÊN TRƯỚC HẾT

Trong những ngày qua chúng ta thường nghe khẩu hiệu 4 chữ: “Make America Great Again.” Hôm nay chúng ta học chung 4 chữ tiếng Anh: “Put First Thing First!” Đây là 4 chữ có ý nghĩa quan trọng giống như 4 chữ quan trọng được in trên mỗi tờ dollar Mỹ: “In God We Trust.” Tiếng Việt dịch là: CHÚNG TÔI THỜ TRỜI. Cũng có 4 chữ.

put 1

Tôi đã tìm các danh ngôn về những chữ “Put First Thing First” nầy và thấy mấy câu thật hay.

Nhiều người chúng ta dành quá nhiều thời gian cho việc cấp bách nhất nhưng không dành thì giờ cho việc quan trọng nhất.

Bạn phải quyết định các ưu tiên cao nhất và có can đảm –với lòng vui vẻ, lạc quan –để nói không với các điều khác.

Kẻ thù của điều tốt nhất thường là những điều tốt.

Đặt điều thứ nhất lên trước hết thì điều thứ hai sẽ đi theo. Nếu đặt điều thứ hai lên trước hết, bạn sẽ mất luôn cả điều thứ nhất lẫn điều thứ hai. Bạn sẽ không thể đạt được điều thứ hai nếu bạn đặt nó lên đầu, bạn chỉ có thể đạt điều thứ hai nếu bạn biết đặt điều thứ nhất lên trước hết.

Trong những ngày đầu năm nay, Chúa cho tôi có dịp nghe được một sứ điệp cảm động lòng tôi. Diễn giả là Mục Sư Gary Coleman, một người hầu việc Chúa nhiều năm nay đã về hưu. Ông giảng tại nhà thờ người Mỹ mà tôi nhóm lại vào ngày Chúa Nhật. Ông giảng về những chữ trước hết trong các bài giảng của Chúa Giê-su.  Sứ điệp của ông phát xuất từ chính Lời Chúa. Lời Chúa có sức mạnh và quyền năng thay đổi lòng người. Dầu đã hầu việc Chúa nhiều năm, nhiều lần đọc Kinh Thánh, nghe giảng Kinh Thánh, tôi vẫn cảm thấy sức thu hút của Kinh Thánh mỗi lần nghe giảng Kinh Thánh. Tôi nhớ diễn giả nói đến những kinh nghiệm riêng và các bài học riêng Chúa dạy ông trong những điều trước nhất nầy. Tôi cũng tìm những chữ trước hết trong các sách Tin Lành. Tôi hy vọng bạn sẽ nghe, sẽ đọc kỹ, tiếp tục suy nghĩ và quyết định chia sẻ sứ điệp nầy cho nhiều người thích nghe Lời Chúa hôm nay. Hãy cùng tôi đặt điều trước hết lên trước hết trong đời sống.

  1. TRƯỚC HẾT HÃY TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI.

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa (Ma-thi-ơ 6:33).

Matt633

Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su kêu gọi các môn đồ của Ngài hãy biết thứ tự ưu tiên và biết đặt đúng thứ tự ưu tiên trong đời sống. Đây là lời dạy quan trọng và là kinh nghiệm quý báu nhất cho đời sống đức tin.

Loài người khắp nơi, kể cả người tin Chúa thường lo gì?

Ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Cơm ăn áo mặc.

Cơm áo gạo tiền. Mọi điều cần dùng cho đời sống cá nhân, gia đình, xã hội.

Người đang hầu việc Chúa khắp nơi cũng không thoát sự ràng buộc của chuyện đời.

Chúa dạy gì? -Cha các ngươi ỡ trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.

Chúa cho con chim có đủ côn trùng để ăn nhưng Ngài không đặt côn trùng đó vào miệng nó. Nó phải đi tìm và phải ăn. Chúa biết hết rồi. Tóc trên đầu chúng ta Chúa cũng đếm hết rồi.

Trước hết, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời nghĩa là hãy ăn năn trở lại thờ Trời, hãy tôn Ngài và ý muốn Ngài lên trước hết, trên hết trong đời sống mình. Có nhiều điều để học về Đức Chúa Trời, về Danh Trời, về Mệnh Trời, về chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Không bao giờ và không một ai có thể biết hết về Đức Chúa Trời nhưng chúng ta được dạy phải trước hết tìm kiếm Nước Trời và sự công bình của Ngài, không phải là sự công bình dưới mắt chúng ta. Hãy đặt Chúa vào vị trí ưu tiên trước hết.

Để áp dụng lời dạy nầy, chúng ta có thể áp dụng gì?

Tôi thích ý kiến của diễn giả đưa ra là hãy dành một giờ trước hết trong ngày (first hour), một ngày trước hết trong tuần (first day) và hãy dành trái đầu mùa trước hết (first fruit) của chúng ta dâng lên cho Chúa. Chữ trái đầu mùa trong tiếng Anh là First Fruit (trái đầu tiên). Tôi còn thấy chữ trước hết trong địa vị người con trai đầu lòng (firstborn). Đứa con đầu lòng phải dành dâng cho Chúa. Kinh Thánh cũng nói đến con đầu lòng (firstborn) của súc vật nữa. Như vậy trước tiên của cải, tài sản của chúng ta phải dành cho Chúa.

Các con trưởng nam (firstborn) đều thuộc về ta; cùng các con đực đầu lòng (firstborn) của bầy súc vật ngươi, hoặc bò hoặc chiên cũng vậy. Nhưng ngươi sẽ bắt một chiên con hay là dê con mà chuộc một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuộc nó, ngươi hãy bẻ cổ nó. Ngươi sẽ chuộc các con trưởng nam mình; và chớ ai đi tay không đến chầu trước mặt ta. Xuất 34:19-20.

Các ngươi phải lấy ra một cái bánh nhỏ làm lễ vật, tức là bánh đầu tiên về bột nhồi (of the first) của các ngươi; các ngươi phải dâng y một cách như dâng giơ lên lễ vật về sân đạp lúa vậy. Từ đời nầy sang đời kia, các ngươi phải dâng giơ lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật về bột nhồi đầu tiên của các ngươi. Dân số 15:20-21.

Ý kiến nầy thật ích lợi nếu mỗi người chúng ta biết áp dụng vào đời sống thực tế hằng ngày. Trong thời buổi hiện nay, chúng ta quá bận để dành cho Chúa giờ đầu trong ngày, ngày đầu trong tuần và tờ check đầu tiên trong tháng cho nước Trời. Mỗi người chúng ta cần ăn năn đặt lại thứ tự ưu tiên. Nếu chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm lời hứa của Chúa: “thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” Dầu chưa hoàn toàn làm theo lời Chúa, tôi vẫn luôn ý thức điều ưu tiên nầy. Con người chúng ta không thành tín, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín giữ lời của Ngài. Trong đời sống hàng ngày dù là chuyện thuộc thể hay chuyện thuộc linh, chúng ta phải biết đặt lại thứ tự ưu tiên.

Trong các lời dạy của Chúa Giê-su, tôi cũng rút được các bài học khác về việc áp dụng thứ tự ưu tiên trong mối liên hệ với người khác.

  1. TRƯỚC HẾT, HÃY XÉT MÌNH

Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Ma-thi-ơ 7:5

put 2

Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau, Đức Chúa Jêsus mới trước hết phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả hình. Lu-ca 12:1

Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Ma-thi-ơ 23:26

Chúng ta cười về thái độ của người Pha-ri-si, nhưng chính chúng ta đã có thái độ của họ luôn trong đời sống chúng ta. Vì thế trước hết chúng ta hãy xét mình, hãy làm sạch lòng mình, hãy tự phán xét mình… Hãy nhớ khi chỉ một ngón tay vào người khác, chúng ta đang chỉ ba ngón tay về phía mình.

  1. TRƯỚC HẾT, HÃY LÀM HÒA VỚI NGƯỜI KHÁC

Có một việc làm trước hết nữa mà tôi nhớ lại, mặc dầu chúng ta không thấy chữ trước hết trong bản dịch nầy. Nhưng ý trước hết vẫn nằm ở đây. Mời các bạn cùng xem:

Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được. Ma-thi-ơ 5:23-26.

Trong mấy câu Kinh Thánh nầy, chúng ta thấy mối quan hệ của chúng ta với người khác có liên hệ đến mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta đến thờ Trời, chúng ta phải xét lại trước hết đến mối quan hệ hòa bình của chúng ta với người khác, nhất là những người trong gia đình hay trong Hội Thánh. Câu nói, “hãy trở về giảng hòa với anh em trước đã” hoặc “phải lập tức hòa với họ” cho thấy điều ưu tiên và cấp bách mà chúng ta phải giữ trong các mối quan hệ. Thế giới chỉ có hòa bình khi chúng ta có hòa bình với nhau và trước hết là hòa bình với Chúa. Trở lại thờ Trời là một mạng lịnh tiên quyết và điều kiện của sự thờ phượng được Đức Chúa Trời ưa thích là mối liên hệ thông suốt của chúng ta.

  1. TRƯỚC HẾT, GIẢNG TIN LÀNH

Nhưng trước hết Tin Lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Mác 13:10

Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà nầy! Lu-ca 10:5

Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ). Giăng 1:41

Tôi suy nghĩ đến trách nhiệm học đạo, sống đạo và truyền đạo mà Chúa đang giao cho mỗi người chúng ta. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong đời sống theo Chúa và hầu việc Chúa hôm nay là gì? Tôi rất muốn người tha hương hãy nắm tay cùng người quê hương xây dựng và phát triển HỘI THÁNH QUÊ HƯƠNG. Tôi muốn mọi người trước hết nhớ đến tôi như một nhà truyền giáo. Tôi tin Chúa đang dùng tôi để làm gương.

put 3

  1. TRƯỚC HẾT, HÃY LÀM GƯƠNG TỐT, KHÔNG LÀM GƯƠNG XẤU

Vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành. Giăng 5:4

Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Ma-thi-ơ 13:30

Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó, và đem nộp thuế cho ta với ngươi. Ma-thi-ơ 17:27

Khi Ngài còn đang phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Jêsus đặng hôn Ngài. Lu-ca 22:47

Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người. 8 Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Giăng 8:7.

Phao-lô khen người tín đồ ở Ma-xê-đoan: “Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời.” 2 Cô-rinh-tô 8:5.

Kết luận về Đấng trước nhất trong đời sống bạn:

Tôi rất sung sướng và say mê tìm kiếm Chúa và ý muốn của Ngài. Đây là việc trước tiên của tôi trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm. Tôi biết và kinh nghiệm lý do của thứ tự ưu tiên nầy.

Tôi bỗng nhớ câu Kinh Thánh: “Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ.” (Lu-ca 18: 7-8). Tôi nghĩ nếu chúng ta vội vàng làm theo ý Chúa muốn, Chúa sẽ vội vàng giúp đỡ chúng ta.

Tôi nhớ diễn giả có kể câu chuyện về một cậu bé đi theo mẹ đến tiệm tạp hóa của một người quen. Người chủ tiệm thấy cậu bé liền mời cậu đến chỗ bán kẹo và nói rõ là cậu cứ hốt kẹo bao nhiêu tùy ý.

Dù người chủ tiệm hay bà mẹ lớn tiếng nói cậu bé cứ lấy kẹo tùy thích vì người chủ đã cho rồi, cậu bé vẫn đứng yên cho đến khi ông chủ nắm một nắm kẹo thật to trong tay mình và trao kẹo đó vào tay của cậu bé.

Bà mẹ hỏi, “Tại sao con không đến lấy kẹo ông ấy đã cho?”

Cậu bé thủng thỉnh trả lời: “Tại vì con biết nắm tay của ông chủ to hơn nắm tay của con.”

Tôi không thể cho bạn một công thức của thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức của thất bại. Đó là cố gắng làm hài lòng mọi người.

Trong đời sống hầu việc Chúa, bạn nên trước hết chọn đúng lãnh vực Chúa muốn bạn phục vụ.

bi

Mời bạn cùng tôi đọc Mác 12: 28-34.

28 Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-sê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Jêsus đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết? 29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.

Có nhiều bản cũ thêm rằng: Đó là điều răn thứ nhứt; còn điều thứ hai đây cũng vậy

31 Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình.

Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. 32 Thầy thông giáo trả lời rằng: Thưa thầy, thầy nói phải, hợp lý lắm, thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa; 33 thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. 34 Đức Chúa Jêsus thấy người trả lời như người khôn, thì phán rằng: Ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa.

Một chỗ khác, Kinh Thánh chép:

Đến thành Ca-bê-na-um, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng: Lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? 34 Môn đồ đều làm thinh; vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. 35 Ngài bèn ngồi, kêu mười hai sứ đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. 36 Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ; rồi ẵm nó trong tay, mà phán rằng: 37 Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp Đấng đã sai ta vậy. Mác 9:33-36.

Có một diễn giả đã nhắc nhở tôi: “Không ai làm một người lãnh đạo lớn mà muốn làm hết một mình hay nhận hết vinh quang cho mình khi làm việc đó.”

Bạn được Chúa kể là người khôn hay người dại hôm nay?

Bạn đang là đầu hay là rốt?

Bạn đang đặt người trước hay đặt Chúa trước trong đời sống của bạn hôm nay?

 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn