“MÂU THUẪN” TRONG KINH THÁNH (Phần 2)

NHỮNG “MÂU THUẪN” TRONG KINH THÁNH Hãy xem xét ngữ cảnh rộng lớn hơn Một loại mâu thuẫn hiển nhiên thứ hai trong Kinh Thánh xảy ra từ việc hiểu sai ngữ cảnh của những vấn đề mà bản văn đang bàn tới. Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ thường được nhắc … Đọc tiếp “MÂU THUẪN” TRONG KINH THÁNH (Phần 2)