NHỮNG “MÂU THUẪN” TRONG KINH THÁNH

Giới Hạn Việc Giải Nghĩa Kinh Thánh Cho Các Mục Sư? KINH THÁNH LÀ QUYỂN SÁCH ĐÁNG TIN CẬY Thẩm quyền Kinh Thánh và những “mâu thuẫn” trong Kinh Thánh Thật không hổ danh mà người ta đã đặt cho một robot thông minh có tên là Toddler – Em Bé Tập Đi. Gần đây … Đọc tiếp NHỮNG “MÂU THUẪN” TRONG KINH THÁNH