Quán Trọ Thế Gian

Đời người sinh ký tử qui Nào ai biết trước biệt ly khi nào Ngày nào ta đã gặp nhau Giờ đây người đã đi vào thiên thu Trần gian một kiếp phù du Bông hoa sớm nở chiều thu héo dần Dãi dầu sương gió phong trần Người đi kẻ ở ngại ngần ai … Đọc tiếp Quán Trọ Thế Gian