DANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI?

Đức Chúa Trời Bày Tỏ Chính Ngài “Lạy Chúa, Chúa là ai?” (Công vụ 9:5) Người Do Thái kính sợ và tôn kính danh của Chúa. Tại sao? Vì danh của Chúa bày tỏ thuộc tính, quyền năng và sự thánh khiết của Ngài. Vậy thì không ai được bất kính đối với danh của … Đọc tiếp DANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI?