Thứ Ba , 20 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / DANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI?

DANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI?

Đức Chúa Trời Bày Tỏ Chính Ngài

“Lạy Chúa, Chúa là ai?” (Công vụ 9:5)

acts

Người Do Thái kính sợ và tôn kính danh của Chúa. Tại sao? Vì danh của Chúa bày tỏ thuộc tính, quyền năng và sự thánh khiết của Ngài.

Vậy thì không ai được bất kính đối với danh của TRỜI (Xuất. 20:7). Tuyển dân Israel phải vâng lời khi một tiên tri nhân danh Chúa phát ngôn: “Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó.” (Phục. 18:19). Tuyển dân được dạy: “Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, và lấy danh Ngài mà thề.” (Phục. 6:13) và “chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.” (Lê-vi-ký 18:21). Trước giả Thi thiên khích lệ chúng ta hãy ca ngợi danh Chúa: “Hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va: Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va  là kẻ đứng trong nhà Đức Giê-hô-va, tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài!” (Thi. 135:1-2).  Một nhà nghiên cứu Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Quan điểm của tuyển dân về Đức Chúa Trời không thấy biểu lộ mơ hồ hoặc trừu tượng trong sự hiểu biết Ngài, nhưng chú ý đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong con người.”1

Có thể học biết nhiều điều về thuộc tính của Đức Chúa Trời thông qua việc nghiên cứu các từ ngữ trong bản văn gốc của Kinh Thánh. Trong chương này chúng ta sẽ cố gắng khám phá ý nghĩa của các từ được dùng chỉ về danh Chúa để đưa ra một định nghĩa rõ ràng về thuộc tính của Ngài.

Ê-lô-him

Ê-lô-him là từ đầu tiên trong Kinh Thánh được dùng cho danh của Đức Chúa Trời. “Ban đầu Đức Chúa Trời (Ê-lô-him) dựng nên trời đất.” (Sáng. 1:1) Từ Sáng thế ký 1:1 đến Sáng. 2:3 Ê-lô-him được nói đến hơn 30 lần và nó là từ duy nhất được dùng đề cập đến Đức Chúa Trời. Trong Sáng. 1:31, “Đức Chúa Trời (Ê-lô-him) thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành.” Và trong Sáng. 2:3, “Ngài (Ê-lô-him) ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.” Bây giờ chúng ta sẽ xem xét  cẩn thận ý nghĩa của từ Ê-lô-him.

gen

Thứ nhất từ Ê-lô-him bày tỏ quyền năng sáng tạo siêu việt, đáng kính sợ của Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào một người Do Thái nói đến một danh từ có tiếp vĩ ngữ IM, thì từ này là số nhiều. Như vậy từ Ê-lô-him diễn tả một Đức Chúa Trời chân thật nhưng ở hình thức số nhiều. TRỜI quá vĩ đại nên danh từ số nhiều được dùng cho danh xưng của Ngài. Tuy nhiên những động từ số ít lại được dùng cho danh từ số nhiều Ê-lô-him. Điều này chỉ ra rằng chỉ có một Ê-lô-him (Đức Chúa Trời) duy nhất.2

Thứ hai, từ Ê-lô him hàm ý diễn tả về giao ước của TRỜI với toàn thể nhân loại và với một dân tộc đặc biệt là Israel. Giao ước thứ nhất là giao ước giữa TRỜI với A-đam và Ê-va. Tuy nhiên tổ phụ của loài người đã không vâng lời Đức Chúa Trời, họ đã phạm tội. Họ đã bẻ gãy giao ước đó và bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen (Sáng. 3:17-19). Sau đó TRỜI đã phán với Nô-ê, “Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu.” (Sáng. 6:18). Cầu vồng hiện ra trên trời được ban cho Nô-ê và nhân loại để ghi nhớ giao ước này. Khi Áp-ra-ham 90 tuổi, TRỜI (Ê-lô-him) lại phán với ông, “Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội.  Áp-ram bèn sấp mình xuống đất; Đức Chúa Trời phán cùng người rằng:  Nầy, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc.” (Sáng 17:2-4)

Thứ ba, danh từ số nhiều Ê-lô-him bày tỏ một sự hiểu biết sâu xa hơn về Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một được giới thiệu trong Tân ước. “Đức Chúa Trời (Ê-lô-him) phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.  Đức Chúa Trời (Ê-lô-him) dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời (Ê-lô-him); Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” (Sáng. 1:26-27). Động từ “làm nên” được dùng trong hai câu này là ở hình thức số ít. Trong khi đại từ “chúng ta” là ở hình thức số nhiều. Lẽ thật ở đây là chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng có ba ngôi hiệp nhất trong một Đức Chúa Trời. Đó là CHA, CON và THÁNH LINH được giới thiệu rõ ràng trong sách Ma-thi-ơ 28:19 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.”

(Còn nữa)

 

JAMES SEMPLE

Translated by Tuong Vi 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn