Thứ Tư , 21 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / Cảm Tạ

Cảm Tạ

“Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng Hiện Có, Trước Đã Có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì.” Khải-huyền 11:17

We give You thanks, O Lord God Almighty, The One who is and who was and who is to come, Because You have taken Your great power and reigned.
Lòng con cảm tạ ơn Trời,
Miệng con dâng Chúa nhiều lời chúc tôn.
Đời con hướng cả linh hồn,
Tôn cao Danh Thánh càn khôn đời đời. 1

Cảm tạ vì Chúa đáp lời, 2
Giúp con vượt thoát những thời khó khăn.
Cảm tạ tay Chúa quyền năng,
Dìu con qua những bóng đen trong đời.

Giữa khi bão tố ngàn khơi,
Con nghe tiếng Chúa phán lời bình an.
Giữa khi sàng sảy sa-tan, 3
Quyền năng của Chúa dẹp tan kẻ thù.

Cảm tạ gương Chúa khiêm nhu, 4
Giúp con vượt thoát sa mù tự cao.
Ngài tỏ quyền phép lớn lao, 5
Để con tin cậy dâng trao cuộc đời.

Cảm tạ sông nước ngàn khơi, 6
Như dòng Linh Thánh lội bơi nhiệm mầu.
Cảm tạ ân điển thâm sâu,
Giúp con ngụp lặn chìm sâu Linh quyền.

Cảm tạ mục đích uyên nguyên,
Từ xưa nay chẳng lệch nghiêng chút nào. 7
Từ đất cho đến trời cao,
Nằm trong thánh ý chẳng nao núng gì.

Từ sinh vật nhỏ li ti,
Đến những thiên thể chuyển di ngập trời.
Tỏ ra quyền phép tuyệt vời,
Chúa ơi, chỉ Chúa muôn đời độc tôn!

Ước ao cảm tạ Chúa luôn,
Đời mình tiếp nối đời con cháu mình.
Ngợi khen suốt cả linh trình,
Từ nay cho đến hiển vinh muôn đời.

THANH HỮU 
Tháng 11 năm 2017 

images (2)

1. 1 Sử-ký 17:24
2. Thi-thiên 91:15
3. Lu-ca 22:31
4. Ma-thi-ơ 11:29
5. Ma-thi-ơ 10:1
6. Giăng 7:38
7. Hê-bơ-rơ 13:8

https://vietchristian.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn