Thứ Ba , 20 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / KINH THÁNH NÓI VỀ SỰ THA THỨ?

KINH THÁNH NÓI VỀ SỰ THA THỨ?

Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Mỗi Ngày 

(Chuyển Ngữ: Mục Sư Phan Thanh Nghĩa)

 1 Corinthians 13-2 If I Have Not Love I Am Nothing gold

“Tình yêu thương không ích kỷ hay dễ nóng giận. Không giữ trong lòng những việc người khác làm tổn thương mình.” (I Cô-rinh-tô 13:5b CEV).

 

Có rất nhiều suy nghĩ lệch lạc về sự tha thứ. Hành động tha thứ bị làm giảm giá trị. Nó bị lạm dụng. Nó bị làm cho mất giá.

Tha thứ thật sự là gì? Hãy thử một bài trắc nghiệm ngắn bằng cách trả lời “đúng” hay “sai” cho những câu sau:

 1. Người ta không nên được tha thứ cho đến khi họ xin lỗi.
 1. Sự tha thứ bao gồm việc coi nhẹ đi những hành động sai trái và sự tổn thương do chúng tạo ra.
 1. Sự tha thứ bao gồm việc phục hồi lòng tin cậy và hoà thuận lại với nhau trong quan hệ.
 1. Bạn không thật sự tha thứ cho đến khi bạn quên đi được những sự xúc phạm.
 1. Khi tôi thấy người nào khác bị tổn thương, tôi có trách nhiệm tha thứ cho kẻ làm thương tổn người khác.

Nếu bạn nghiên cứu Kinh Thánh, bạn sẽ khám phá ra rằng cả 5 câu đó đều sai.

images (1)

Trước khi chúng ta nói về sự tha thứ thật sự nghĩa là gì, chúng ta phải nói về những gì không phải là sự tha thứ. Đây là 5 điều không phải là sự tha thứ:

 1. Sự tha thứ không phải là có điều kiện: Nói một cách khác, nó không tùy thuộc vào sự đáp ứng của người khác. Sự tha thứ thật sự là vô điều kiện. Nó không phải do kiếm được. Nó không phải do xứng đáng. Nó không phải do mặc cả. Nó không phải do mua được. Nó không phải dựa vào những lời bạn hứa sẽ không làm như vậy nữa. Nếu bạn nói với người nào đó: “Tôi sẽ tha thứ cho anh nếu….,” thì đó không phải là tha thứ. Điều đó gọi là mặc cả.
 1. Sự tha thứ không phải là coi nhẹ sự nghiêm trọng của việc sai phạm: Có sự khác nhau rất lớn giữa bị thương và bị tổn thương. Bị thương là do vô ý gây tai nạn và không cần phải tha thứ. Khi bạn bị tổn thương, người nào đó cố tình hại bạn, và điều đó đòi hỏi sự tha thứ.
 1. Tha thứ không phải là tiếp tục mối quan hệ trở lại mà không có sự thay đổi nào: Kinh Thánh dạy rằng sự tha thứ và việc phục hồi quan hệ là hai điều khác nhau. Sự tha thứ là ngay tức khắc. Lòng tin cậy phải được xây dựng trong một thời gian dài. Tha thứ là phần của bạn trong việc phục hòa. Nhưng để phục hồi mối quan hệ, người có lỗi phải làm ba điều khác không liên quan đến sự tha thứ: Chứng tỏ thật lòng ăn năn, khi có thể phải đền bù lại những tổn hại, và phục hồi lòng tin cậy của bạn bằng cách người đó chứng minh rằng họ đã thay đổi trong một thời gian.
 1. Tha thứ không phải là quên đi những gì đã xảy ra: Cố gắng quên đi điều nào đó là việc không thể làm được. Khi bạn cố gắng quên đi điều nào đó, bạn tập trung suy nghĩ về điều gì? Chính là điều mà bạn muốn quên đi. Và bất cứ điều gì bạn tập trung vào, bạn có khuynh hướng tiến gần đến điều đó.

Chìa khóa không phải là quên đi. Chìa khóa là học nhìn sự việc qua lăng kính của ân sủng và sự tể trị của Chúa và khám phá rằng Ngài có thể biến những điều xấu thành ra tốt cho cuộc đời của bạn nếu bạn tin cậy Chúa và đáp ứng  đúng cách.

 1. Tha thứ không phải là quyền của tôi khi tôi không phải là người bị tổn thương: Chỉ có nạn nhân mới có quyền tha thứ. Bạn không thể tha thứ cho những người không làm thương tổn bạn.

Tội lỗi luôn luôn có cái giá phải trả. Và luôn luôn có sự trả giá cho sự tha thứ. Đó là lý do tại sao bạn phải hiểu tha thứ không phải là gì trước khi bạn có thể nhìn thấy được tha thứ thật sự là gì.

 

Suy Gẫm/Thảo Luận: 

– Nó có dễ hơn cho bạn để tha thứ một người nào đó khi bạn suy nghĩ rằng tha thứ là vô điều kiện không?  Tại sao có hay tại sao không?

– Trong 5 điều sự tha thứ không phải, bạn gặp khó khăn với điều nào nhất? Xin giải thích lý do?

– Bạn nghĩ Chúa có thể dùng kinh nghiệm bị tổn thương của bạn để giúp người khác như thế nào?

rick

Love isn’t selfish or quick tempered. It doesn’t keep a record of wrongs that others do” (1 Corinthians 13:5b CEV).

There’s a lot of faulty thinking about forgiveness. The act of forgiveness gets watered down. It gets abused. It gets cheapened.

What is forgiveness really? Take a quick test by answering “true” or “false” to the following statements:

 1. People should not be forgiven until they ask for it.
 2. Forgiveness includes minimizing the offense and the pain that was caused.
 3. Forgiveness includes restoring trust and reuniting a relationship.
 4. You haven’t really forgiven until you’ve forgotten the offense.
 5. When I see someone else hurt, then it is my duty to forgive the offender.

If you study the Bible, you’ll discover that all five of those statements are false.

Before we talk about what forgiveness really is, we have to talk about what it is not. Here are five things forgiveness is not:

1. Forgiveness is not conditional. In other words, it’s not based on somebody else’s response. Real forgiveness is unconditional. It’s not earned. It’s not deserved. It’s not bargained for. It’s not paid for. It’s not based on some promise that you’ll never do it again. If you say to someone “I’ll forgive you if . . . ,” that’s not forgiveness. That’s called bargaining.

2. Forgiveness is not minimizing the seriousness of the offense. There is a big difference between being wounded and being wronged. Being wounded is something that is accidental and does not require forgiveness. When you are wronged, someone intentionally meant to hurt you, and that requires forgiveness.

3. Forgiveness is not resuming a relationship without changes. The Bible teaches that forgiveness and restoring relationship are two different things. Forgiveness is instant. Trust must be built over a long period of time. Forgiveness is your part in reconciliation. But for a relationship to be restored, the offender has to do three other things that are unrelated to forgiveness: Demonstrate genuine repentance, make restitution whenever possible, and rebuild your trust by proving he or she has changed over time.

4. Forgiveness is not forgetting what happened. It’s impossible to try to forget something. When you’re trying to forget something, what are you focusing on? The very thing you want to forget. And whatever you focus on, you tend to move toward.

The key isn’t forgetting. The key is learning to see it through the lens of grace and God’s sovereignty and discovering how he can turn even bad things into good in your life if you’ll trust him and respond in the right way.

5. Forgiveness is not my right when I wasn’t the one that was hurt. Only the victim has the right to forgive. You can’t forgive people who haven’t hurt you.

There is always a cost to sin. And there is always a cost to forgiveness. That’s why you have to understand what forgiveness is not before you can look at what forgiveness really is.

Talk It Over

 • Does it make it easier to forgive someone when you consider that forgiveness is unconditional? Why or why not?
 • Of the five things forgiveness is now, which do you struggle with the most? Explain why.
 • How do you think God can use your experience of being wrong to help others?

http://pastorrick.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn