Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2018
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / BẠN CÓ SẴN SÀNG CHO PHÉP LẠ XẢY RA?

BẠN CÓ SẴN SÀNG CHO PHÉP LẠ XẢY RA?

BẠN CÓ SẴN SÀNG CHO PHÉP LẠ CỦA MÌNH CHƯA?

Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày, 4 tháng 11 năm 2017

(Chuyển Ngữ: Mục Sư Phan Thanh Nghĩa)

rick

“Bấy giờ Đa-ni-ên tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì” (Đa-ni-ên 6:21-22). 

Bạn đã từng chứng kiến một phép lạ nào trong cuộc đời mình chưa?

Nhiều Cơ-Đốc-Nhân chưa bao giờ thấy một phép lạ bởi vì họ chưa bao giờ cho Chúa có cơ hội để thực hiện điều đó. Họ luôn cố sống “một cách an toàn” trong cả cuộc đời của họ.

Bạn có muốn Chúa bày tỏ một phép lạ cho mình không? Bạn phải mạo hiểm.

Đừng sợ trèo ra ngoài ngọn của cành cây; trái ở ngoài đó.

Nếu bạn không tìm cách giải quyết những nan đề lớn trong cuộc đời mình, bạn không biết được rằng Chúa có thể giải quyết chúng. Chúa xuất hiện khi bạn đến đường cùng của mình. Nếu bạn không bao giờ làm việc gì mà không thể giải thích được bằng sức lực riêng của mình, thì bạn chưa bao giờ thật sự tin cậy Chúa.

Phần đông người ta sống trong đời định nghĩa sự hiện hữu của mình bằng những gì họ nghĩ họ có thể làm được. Bạn có khả năng hơn rất nhiều—với năng quyền của Chúa.

Đa-ni-ên trong Kinh Thánh là một ví dụ tuyệt vời của nguyên tắc này. Ông ta thấy phép lạ bởi vì ông ta không sợ mạo hiểm.

daniel

Trong Đa-ni-ên đoạn 6, khi nhà vua ban lệnh rằng không ai được thờ phượng thần nào khác ngoại trừ ông ta, Đa-ni-ên đã không làm theo lệnh đó—một cách công khai. Rồi ông ta đã mạo hiểm bằng cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời mỗi ngày ba lần trước cửa sổ mở toang. Nhà vua đã quăng ông ta vào hang sư tử vì tội này.

Chúa đã ban một phép lạ bởi vì Đa-ni-ên bước ra trong đức tin. Thông thường không ai sống sót qua một đêm ở trong hang với những con sư tử đói.

Nhưng sau một đêm trong hang sư tử, Đa-ni-ên có một khách hoàng gia đến thăm viếng—và cho sự hoàn toàn ngạc nhiên của nhà vua, Đa-ni-ên đã không chết. Ông ta tâu với vua, “Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì” (Đa-ni-ên 6:21-22). 

Rồi nhà vua ra lệnh đem Đa-ni-ên ra khỏi hố.

Đó là một phép lạ. Nhưng là một phép lạ không bao giờ xảy ra nếu Đa-ni-ên đã không bày tỏ sự can đảm chống lại lệnh vô đạo đức của nhà vua.

Bạn càng mạo hiểm và bạn càng tìm cách giải quyết những nan đề lớn lao, bạn sẽ càng thấy nhiều phép lạ Chúa làm. Hãy tin cậy Chúa và bước ra ngoài bìa trên nhánh cây đó.

 

Suy Gẫm/Thảo Luận:

– “Những câu chuyện phép lạ” nào từ những tín hữu khác—dầu bạn có quen biết họ hay không—đã khích lệ bạn nhiều nhất?

– Bạn đã từng mạo hiểm điều gì trong bước đi của bạn với Chúa mà đã dẫn đến một phép lạ?

– Chúa đang dẫn dắt bạn mạo hiểm ở nơi nào trong đời sống của bạn? Bạn định sẽ đáp ứng lại với Chúa như thế nào?

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn