Thứ Ba , 20 Tháng Hai 2018
Home / Tổng hợp / Tin Lành Giống Hay Khác Công Giáo?

Tin Lành Giống Hay Khác Công Giáo?

MỤC SƯ ƠI!

 

 images

Hỏi: Nhân dịp Lễ Giáng Sinh với cả thế giới đang kỷ niệm, xin hỏi Mục Sư: Tin Lành giống hay khác Công Giáo như thế nào?

Đáp: Tôi vui vì có dịp trả lời câu hỏi nầy. Tôi sẽ không trả lời theo định kiến hay phê phán chuyện lịch sử, tôi chỉ muốn trình bày sự thật hiện trạng của hai bên với cái nhìn khách quan. Bạn có quyền nhận xét và lựa chọn câu trả lời.

Đối với tôi điều giống nhất giữa Tin lành và Công Giáo là đức tin nơi Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh (Thánh Thần). Đức tin nầy phân biệt người theo Cơ-đốc Giáo (gồm Công Giáo, Tin lành, Chánh thống) khác với Do Thái Giáo và Hồi Giáo. Cả người Do Thái và người Hồi Giáo đều cùng thờ Trời, Đấng có một và thật nhưng không đồng ý với danh xưng của Trời và giáo lý Chúa Trời Ba Ngôi.

Đối với tôi, Công Giáo và Tin lành là hai anh em trong cùng một gia đình đức tin. Những niềm sau đây của hai bên đều giống nhau, không cần tranh cãi. 

images (1)

1. Cả Công Giáo lẫn Tin Lành đều tin Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.

2. Kinh điển của Kinh Thánh đã hoàn tất. Không có sự mặc khải mới nào khác từ Chúa Trời.

3. Chúa Giê-su Christ: Ngài là Trời trọn vẹn và là người trọn vẹn. Hai bản tánh hiệp nhất trong một người.

4. Sinh bởi nữ đồng trinh: Chúa Giê-su được nữ đồng trinh Ma-ri mang thai bởi quyền năng Thánh Linh, Ngài không có cha theo phần xác.

5. Cứu chuộc: Chúa Giê-su là Đấng duy nhất trả giá cho sự cứu rỗi của chúng ta khỏi án phạt tội lỗi và khỏi hậu quả hư mất đời đời của tội lỗi.

6. Sự phục sinh: Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết trong cùng một thân xác mà Ngài đã chịu đổ huyết hy sinh trên thập giá.

7. Sự thăng thiên: Chúa Giê-su đã về trời trong cùng thân thể đã sống lại của Ngài.

8. Hội Thánh: Hội Thánh phổ thông còn được gọi là thân thể Đấng Christ. Thân thể của Đấng Christ vô hình và hoàn vũ, thuộc về tất cả những người được cứu rỗi, bất kể họ thuộc giáo phái nào.

9. Sự tái lâm: Chúa Giê-su sẽ trở lại thế giới nầy lần nữa để phán xét kẻ ác.

10. Thiên đàng và địa ngục: Có một nơi đời đời phước hạnh cảm nhận được dành cho người được cứu rỗi và một nơi khác khốn khổ cũng đời đời và cảm nhận được dành cho người không được cứu.

11. Thánh Lễ: Cả Công giáo lẫn Tin lành đều công nhận Thánh Lễ Báp-tem và Thánh Lễ Tiệc Thánh.

12. Cả Công Giáo lẫn Tin lành đều công nhận sự thực hữu của Lẽ thật tuyệt đối và những giá trị đạo đức tuyệt đối như phò gia đình (pro-family) và phò sự sống (pro-life).

13. Cả Công Giáo và Tin lành đều giữ các giáo lễ như Lễ Giáng sinh và Lễ Phục Sinh…

 Church - Perfect Pict

Hỏi: Vậy đặc điểm khác biệt giữa Tin lành và Công Giáo là gì?

Đáp: Sau đây là những sự khác nhau sâu giữa niềm tin về giáo lý của cả hai bên. Người Tin lành tin rằng:

1. Duy chỉ Kinh Thánh (sola Scriptura) nghĩa là Kinh Thánh là uy quyền duy nhất của đức tin.

2. Duy chỉ Đấng Christ (sola Christa) nghĩa là Chúa Cứu Thế là Đấng cứu rỗi duy nhất.

3. Duy bởi ân điển (sola gratia) nghĩa là chúng ta được cứu không phải bởi việc làm của mình.

4. Duy bởi đức tin (sola fide) nghĩa là chúng ta tiếp nhận món quà cứu rỗi của Chúa Trời ban cho nhờ ân điển bởi đức tin mà thôi.

 

Hỏi: Người Công Giáo có những giáo lý nào mà người Tin lành không chịu công nhận?

Đáp: Trải qua nhiều thế kỷ, giáo hội Công Giáo đã thêm vào Giáo Hội những giáo lý mà người Tin lành không công nhận. Đây là những điều khó giải khiến cho ước muốn hiệp nhất giữa hai Giáo hội vẫn tiếp tục kéo dài. Người Tin lành muốn lấy Kinh Thánh làm tiêu chuẩn đánh giá, thi hành, còn người Công Giáo muốn lấy giáo huấn của Giáo Hội làm tiêu chuẩn quyết định thi hành. Sau đây là những điều thêm vào Kinh Thánh mà người Tin lành không đồng ý.

1. Có thêm 7 sách vào Kinh Thánh gọi là Apocrypha (tạm dịch Thứ Kinh) bắt đầu từ năm 1546.

2. Năm 1870, Giáo hội công nhận Giáo Hoàng là vô ngộ (không sai lầm) khi chính thức tuyên bố những vấn đề đức tin và hành đạo.

3. Điều kiện để được cứu là thêm việc làm vào ân điển.

4. Phương tiện để được cứu là thêm việc làm vào đức tin.

5. Thêm Mẹ Ma-ri vào Đấng Cứu Thế như là phương tiện trung gian cứu rỗi.

6. Thêm ngục luyện tội (purgatory) vào thập tự giá để mong hoàn tất sự cứu rỗi.

7. Thêm niềm tin vô nhiễm nguyên tội cho Mẹ Ma-ri (1854).

8. Thêm niềm tin Đức Mẹ hồn xác lên trời (1950).

9. Giáo Hội là chủ của Kinh Thánh chứ không phải là tớ của Kinh Thánh.

 

Hỏi: Có sự khác nhau nào khác trong việc hành đạo giữa hai tổ chức Giáo Hội không?

Đáp: Có những phong tục không chính yếu nhưng vẫn là những cách hành đạo khác nhau giữa hai bên.

1. Người Công Giáo tôn thờ Đức Mẹ giống như tôn thờ Chúa Trời.

2. Người Công Giáo dùng các ảnh tượng thêm vào sự thờ Trời, người Tin lành không chịu.

3. Khi cầu nguyện với Chúa Trời sống, người Công Giáo còn cầu nguyện thêm với các thánh đã qua đời.

4. Khi cầu nguyện cho người sống, người Công Giáo còn cầu nguyện cho người chết (ở ngục luyện tội).

5. Người Công Giáo còn nhờ các Linh Mục làm thầy tư tế để đến gần Đức Chúa Trời.

6. Người Công Giáo còn xưng tội với Linh Mục khi muốn xưng tội với Chúa Trời.

Qua những điểm khác biệt như trên, chúng ta có thể yên tâm nói rằng Giáo Hội Công Giáo là một Hội Thánh thuộc Cơ-đốc Giáo (a Christian church) nhưng không phải là Cơ-đốc giáo (the Christian church).

Với những chủ trương và hình thức hành đạo khác nhau, không một giáo phái nào có quyền nói mình là con đường hành đạo đúng nhất và duy nhất đúng theo ý Trời. Ngay khi cùng đọc một quyển Kinh Thánh, các giáo phái đều có sự suy nghĩ và quyết định hành đạo khác nhau.

Vì thế có những sự khác biệt không quan trọng chúng ta không cần quan tâm tranh cãi. Vấn đề không phải là ý người nghĩ gì nhưng là ý Trời nói gì. Là người thờ Trời chúng ta cần biết ý Trời. Điều quan trọng nhất của người thờ Trời là biết chắc được cứu rỗi. Được cứu rỗi nghĩa là biết chắc mình được lên thiên đàng ở đời đời với Chúa. Nghĩa là không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vậy làm thế nào để được cứu rỗi? Cách duy nhất giúp chúng ta yên tâm là xem Kinh Thánh quả quyết như thế nào. Kinh Thánh là thẩm quyền quan trọng nhất của đức tin.

Sách Ê-phê-sô 2:8-9 chép, “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho (món quà) của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

Sứ đồ Phao-lô đã giải thích cho người Rô-ma rằng, “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:9).

Sứ đồ Phao-lô cũng giải thích cho môn đồ Tít rằng, “Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.”

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã viết, “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình.”

Mời bạn hãy tìm đọc Kinh Thánh và cầu xin tác giả Kinh Thánh chỉ dẫn, bạn sẽ thấy và sẽ biết làm gì? Chỉ có tin Kinh Thánh và làm theo Kinh Thánh, chúng ta mới yên tâm.

Tôi nhớ nhà văn Mark Twain có lần đã nói, “Tôi không sợ những câu Kinh Thánh tôi không hiểu nhưng tội sợ những câu Kinh Thánh tôi hiểu rõ.” Tôi tin rằng ngay trong thời đại nầy, nhờ có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau, bạn có thể đọc Kinh Thánh và bạn sẽ hiểu rõ nghĩa. Tôi tin chắc Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. 

hue

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn