Chủ Nhật , 17 Tháng Mười Hai 2017
Home / Trang Chủ / KẾT QUẢ NƯỚC TRỜI

KẾT QUẢ NƯỚC TRỜI

vinyard-parable
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:33-46.
Câu gốc: Ma-thi-ơ 21:43.

Sáng nay tôi dậy sớm như thường lệ tuổi già, việc đầu tiên tôi làm là ra khỏi giường đến điểm hẹn của tôi với Chúa ở phòng khách và cầu nguyện. Sau đó tôi vào phòng làm việc, phòng riêng làm văn phòng của tôi, để đọc Kinh Thánh và đọc sách.
Tôi luôn được Chúa dắt dẫn về việc đọc sách và đọc Kinh Thánh mỗi ngày, tôi luôn cố gắng tin cậy vâng lời Chúa. Điều gì làm được thì làm ngay trong ngày, điều gì chưa làm được thì suy nghĩ tiếp. Điều Chúa phán với tôi hôm nay nằm trong một câu Kinh Thánh ở sách Ma-thi-ơ. Đó là Ma-thi-ơ 21: 43. Tôi đã lấy bút nước vàng, gạch dưới câu nầy và suy nghĩ. Mời bạn cùng đọc lại câu nầy với tôi.
Bản 1925: Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.
Hãy cùng tôi đọc thêm mấy bản dịch khác.
Bản Nhuận Chánh: Vậy nên, Ta nói với các ngươi, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi, và ban cho một dân sẽ đem kết quả về cho vương quốc ấy.
Bản 2011: Vì lẽ đó, Ta nói cùng các ngươi, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân biết đem kết quả về cho vương quốc ấy.
Bất giác tôi cảm thấy đây là câu Kinh Thánh quan trọng nhưng bị lãng quên. Lâu rồi tôi chưa nghe ai giảng câu nầy.
Để chắc ăn hơn, tôi tìm bản Kinh Thánh tiếng Anh để đọc dễ hiểu hơn và rõ nghĩa hơn. Tôi đọc bản King James, bản NIV, bản Living Bible, Bản Revised Standard, tất cả đều có nghĩa giống như trên.
Câu Kinh Thánh nhắc tôi nhớ đến lời cảnh cáo của Chúa Giê-su phán với Hội Thánh đầu tiên. Khải Huyền 1-3.
Hội Thánh Ê-phê-sô:
Nhưng điều Ta trách ngươi, đó là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy ăn năn, và làm lại những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi, và Ta sẽ cất cây đèn của ngươi khỏi chỗ nó, trừ phi ngươi ăn năn.
Hội Thánh Lao-đi-xê:
Ta biết những công việc của ngươi. Ngươi không lạnh mà cũng không nóng. Thà ngươi lạnh hẳn hoặc nóng hẳn đi. Vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sắp phun ngươi ra khỏi miệng Ta.
Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.

I. Chúa Giê-su phán câu nầy với ai?
Câu nầy nằm trong lời kết của một thí dụ Chúa phán với người Do Thái trong đền thờ sau khi Ngài dọn sạch đền thờ, sau khi Ngài quở khiến cây vả khô đi…
Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác. 34 Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. 35 Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. 36 Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước; thì họ cũng đối đãi một cách. 37 Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta. 38 Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng: Người nầy là kẻ kế tự đây; hè! Hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. 39 Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Vậy, khi người chủ vườn nho đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thể nào? 41 Chúng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở, và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. 42 Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh thánh:
Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra,
Trở nên đá đầu góc nhà;
Ấy là việc Chúa làm,
Và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao?
43 Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. 44 Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi.
45 Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó, thì biết Ngài nói về mình. 46 Họ bèn tìm cách để bắt Ngài; song sợ thiên hạ, vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri.

Flag-of-Israel-4-Zachi-Evenor

II. Chúa Giê-su phán câu nầy có nghĩa gì?
Người Do Thái giống như nhóm người mướn đất, có ý định cướp đất, giết chết con của chủ đất và dùng đất theo ý riêng, vì đó chủ đất lấy lại đất và giao cho người khác làm. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó, thì biết Ngài nói về mình.
III. Câu phán nầy của Chúa có thể áp dụng gì cho chúng ta ngày hôm nay?
Ngày nay tôi học được nhiều điều nhưng có 2 điều chính tôi suy nghĩ: Một là nước Trời, Hai là kết quả.

NƯỚC TRỜI
Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Ma-thi-ơ 6:33
Ma-thi-ơ 7:21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
Ma-thi-ơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin lành của Đức Chúa Trời, 15 mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin lành. Mác 1: 14-15.
Chữ nước Trời với chữ nước thiên đàng hay chữ nước Cha dùng với ý nghĩa như nhau. Nước Trời là nơi ở đó Đức Chúa Trời làm vua.
Chúa nói rõ đây không phải là một nước địa lý có biên cương, nhưng là “Nước Trời ở trong lòng các ngươi!” Điều nầy có nghĩa nước Trời càng ngày càng mở rộng khi có nhiều người trở lại thờ Trời. Người thờ Trời mở lòng mời Trời làm vua. Người thờ Trời cũng có Trời là Cha.
Để ý tin lành về nước Đức Chúa Trời chứ không phải tin lành là nước Đức Chúa Trời.
Đừng nghĩ lầm không theo tin lành của giáo phái Tin Lành, Công Giáo, Ngũ Tuần, Giám Lý, Báp-tít v.v… là không được vào thiên đàng. Hãy ra sức truyền bá tin lành về nước Trời giúp người ta vào được nước Trời chứ không phải vào giáo phái Tin lành. Nước Trời là nước Trời, tin lành là tin tức tốt lành. Chữ tin lành hay phúc âm có thể dùng cho mọi nhóm giáo phái Cơ-đốc giáo tin cậy và vâng lời Chúa Giê-su. Ai không tin cậy và vâng lời Chúa Giê-su không đáng dùng hai chữ tin lành hay tin mừng cho mình.
Nếu không phân biệt điều nầy, chúng ta mắc lỗi lừa dối mình và lừa dối người khác, nghĩa là chúng ta đã không ngay thẳng giảng dạy lẽ thật.
Biện pháp: Xem trái thì biết cây. Quan sát và nhận định.

Để ý chữ nước Trời và nước thiên đàng.
Ma-thi-ơ 4:17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.
Ma-thi-ơ 5:3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
Ma-thi-ơ 5:10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
Ma-thi-ơ 5:19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.
Ma-thi-ơ 5:20 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.
Ma-thi-ơ 7:21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
Ma-thi-ơ 8:11 Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng.
Ma-thi-ơ 10:7 Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi.
Ma-thi-ơ 13:11 Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết.
Ma-thi-ơ 13:19 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường.
Ma-thi-ơ 13:24 Đức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.
Ma-thi-ơ 13:31 Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình;
Ma-thi-ơ 13:33 Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.
Ma-thi-ơ 13:38 ruộng là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ;
Ma-thi-ơ 13:44 Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.
Ma-thi-ơ 13:45 Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt,
Ma-thi-ơ 13:47 Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá.
Ma-thi-ơ 16:19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.
Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? 2 Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ, 3 mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. 4 Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Ma-thi-ơ 18:1-4.
Ma-thi-ơ 19:14 Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.
Ma-thi-ơ 23:13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.
Ma-thi-ơ 25:1 Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.
Ma-thi-ơ 25:14 Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình.
Ma-thi-ơ 25:34 Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.
Lu-ca 12:32 Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.

lu

Để ý nước thiên đàng được dùng là nước Trời
Ma-thi-ơ 4:23 Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.
Ma-thi-ơ 5:12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.
Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
Ma-thi-ơ 5:45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.
Ma-thi-ơ 5:48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.
Ma-thi-ơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
Ma-thi-ơ 6:14 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.
1 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.
Ma-thi-ơ 6:26 Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?
Ma-thi-ơ 6:30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!
Ma-thi-ơ 6:32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.
Ma-thi-ơ 7:11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?
Ma-thi-ơ 9:35 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh.
Ma-thi-ơ 10:32 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.
Ma-thi-ơ 12:50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.
Ma-thi-ơ 13:43 Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!
Ma-thi-ơ 15:13 Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi.
Ma-thi-ơ 16:16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.
Ma-thi-ơ 16:17 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.
Ma-thi-ơ 16:19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.
Ma-thi-ơ 17:2 Ngài biến hóa trước mặt các người ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.
Ma-thi-ơ 18:10 Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời.
Ma-thi-ơ 18:14 Cũng thể ấy, Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ nầy phải hư mất.
Ma-thi-ơ 18:19 Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.
Ma-thi-ơ 18:35 Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.
Ma-thi-ơ 19:6 Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!
Ma-thi-ơ 19:21 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.
Ma-thi-ơ 19:24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 21:31 28 Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhứt, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. 29 Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. 30 Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. 31 Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. 32 Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người.
Ma-thi-ơ 21:43 Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.
Ma-thi-ơ 24:14 Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.
Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.
Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.
Ma-thi-ơ 24:35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.
Ma-thi-ơ 24:36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.
Ma-thi-ơ 25:34 Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.
Ma-thi-ơ 28:18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.

Matthew_28-18
Nước Trời có nghĩa gì?
Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Ma-thi-ơ 4:17
Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Giăng 18:36
Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. 2 Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. 3 Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. 4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.

Nước Trời đồng nghĩa với nước thiên đàng.
Nước Trời là nước được Chúa Trời cai trị trên toàn thể vũ trụ.
Nước Trời có nghĩa bóng là sự cai trị thuộc linh của Chúa Trời trong lòng tất cả những người sẵn sàng đầu phục thầm quyền của Trời. Nước Trời không có biên cương, và tin lành về nước Trời dành cho mọi dân tộc trên thế giới cần được rao báo cho mọi người đón nhận.
Nước Trời theo nghĩa đen là lúc chính Chúa Giê-su, Con Trời, trực tiếp cai trị trên quả đất nầy trong nước ngàn năm.
Kinh Thánh có nói đến Trời mới, đất mới.

KẾT QUẢ
Đức Chúa Trời muốn có kết quả và Ngài thấy kết quả là tốt lành. Tốt lành dành cho cây kết quả, việc kết quả, người kết quả. Chúng ta tiếp tục trồng, tưới, tỉa sửa, và chăm sóc cây khi thấy cây kết quả. Chúng ta sẽ chặt bỏ cây nếu cây không kết quả. Chúng ta chỉ tiếp tục làm khi thấy việc làm của mình có kết quả. Nếu không thấy kết quả, chúng ta phải xét lại.
Kinh Thánh chép: Đức Chúa Trời mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.
Đó là lý do tôi thấy việc truyền giáo cứu người là quan trọng nhất. Hãy giúp mọi người hiểu rằng điều trước nhất của mọi người là tìm kiếm nước Trời.
Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu.
Hãy tin Chúa Giê-su thì người và cả nhà người sẽ được cứu.
Kết qủa là thước đo đúng sai của việc truyền giáo của chúng ta hôm nay.
Đánh cá mà không kết quả là chúng ta chưa biết cách đánh lưới người.
Trồng cây mà không có trái là chúng ta không biết làm gieo trồng gặt hái các linh hồn.
Cả hai công việc nầy đòi hỏi sự dự phần của Chúa và sự thi hành của mỗi người chúng ta. Chúng ta có yêu đủ, cố gắng đủ, quan tâm đủ, làm đủ việc về phần chúng ta chưa?
Phao-lô nói: A-bô-lô trồng, Phao-lô tưới và Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
Chúng ta cũng biết đánh cá nơi có cá. Chúng ta gặt nơi cánh đồng đã chín vàng. Cánh đồng hay ngư trường đều đòi hỏi nhiều người khám phá, dự phần. Việc nầy đòi hỏi sự hiệp sức, cần mẫn, siêng năng, bền bĩ.

Đức Chúa Trời thích kết quả
Sáng-thế Ký 1:11 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.
Sáng-thế Ký 1:12 Đất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

Chúa Giê-su thích kết quả đếm được
Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Ma-thi-ơ 13:22-23
Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.
Một phần khác rơi nhằm bụi gai; gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi, và không kết quả.
Một phần khác nữa rơi nhằm nơi đất tốt, thì kết quả, lớn lên và nẩy nở ra; một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm. Mác 4:7-8

Chúa Giê-su chỉ dạy phương pháp làm việc dẫn đến kết quả
Mác 4:20 Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.
Lu-ca 8:15 Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng.
Giăng 12:24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.
Giăng 15:2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.
Giăng 15:4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.
Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.
Rô-ma 6:22 Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng.
2 Giăng 1:8 Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ.

NẾU NGƯỜI GIẢNG VỀ NƯỚC TRỜI KHÔNG KẾT QUẢ, CHÚA SẼ GIAO VIỆC CHO NGƯỜI KHÁC.
Muốn có kết quả chúng ta phải làm đất, gieo giống tốt, tưới bón, chăm sóc và chờ đợi.
Người kết quả là người hữu dụng. Người không kết quả dĩ nhiên thành người vô dụng. Chúa Trời là chủ, là vua, Ngài có quyền quyết định điều khiển thế giới. Ngài có quyền thưởng hay phạt.
Đến lúc chúng ta sẽ không biện minh được khi chầu Trời tức là khi ứng hầu trước Chúa. Mọi miệng sẽ ngậm lại, chúng ta sẽ chỉ nghe lời phán xét của Ngài.

Cây vả bị quở khô
Mác 11:13 Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả.
Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa! Các môn đồ đều nghe lời ấy.
Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ; bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa! Cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi.

Cây vả bị đốn bỏ
Lu-ca 13:6 Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. 9 Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn.
Nếu nước Trời không kết quả, đó không phải là lỗi của sứ điệp nước Trời nhưng chắc là do cách trình bày nước Trời của chúng ta. Phương pháp truyền giáo thì nhiều cách và các phương pháp có thể thay đổi nhằm mục đích kết quả.
Bạn có đang sống kết quả không?
Bạn có sẵn sàng để thay đổi phương pháp của mình không?
Bài học nầy có tỉnh thức chúng ta không?

 

hue
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Check Also

phi

Danh Jesus

Những Danh Xưng Nối Kết Với Đức Giê-hô-va. EL Nghĩa gốc của từ El có ...

DemTruyenGiao-gl

Đức Chúa Trời hiện hữu

  Một tín hữu viết về Mục sư Hồ Hiếu Hạ Tôi nằm dài trên ...

merry

Những Bài Ca Giáng Sinh

Chương Trình Những Bài Ca Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng Orange County, California 10/12/2017 – ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn