FESTIVAL YÊU HÀ NỘI VỚI FRANKLIN GRAHAM

CƠ HỘI GIEO TRỒNG VÀ HÁI TRÁI Chúng tôi đang chuẩn bị nhân sự và công sức để tham gia vào chương trình truyền bá Tin Lành đặc biệt tại Hà Nội, Việt Nam. “FESTIVAL YÊU HÀ NỘI VỚI FRANKLIN GRAHAM” Thời gian: Vào ngày 8, ngày 9 và ngày 10 tháng 12, năm 2017. … Đọc tiếp FESTIVAL YÊU HÀ NỘI VỚI FRANKLIN GRAHAM