Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / Cầu Nguyện Được Thánh Linh Dẫn Dắt

Cầu Nguyện Được Thánh Linh Dẫn Dắt

Lời Cầu Nguyện Được Thánh Linh Dẫn Dắt

images (1)

Chắc chắn bạn đã từng thấy trong đời sống cầu nguyện riêng của mình hoặc trong nhóm cầu nguyện của bạn một vài lời cầu nguyện mặc dù hoàn toàn đúng và chính xác nhưng đằng sau chúng không có sự chấp thuận của Đức Thánh Linh. Trong những lúc khác, sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, uy quyền và thẩm quyền của Ngài nói rõ ràng rằng: “Đây là điều con cần cầu nguyện vào thời điểm này! Sau những lời cầu nguyện như vậy, một sự bình an và thỏa mãn sâu xa khẳng định lại điều đó: “Đó là điều Đức Thánh Linh muốn chúng ta cầu nguyện.” Rô-ma 8:26 nói : “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

Đức Thánh Linh ở bên trong chúng ta biết điều chúng ta cần cầu nguyện, do đó khi chúng ta để Ngài dẫn dắt thì Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta điều gì cần cầu nguyện và thêm sức cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Sau đó, Ngài sẽ hành động tương ứng điều chúng ta đã cầu nguyện và bảo đảm cho chúng ta sự đáp lời. Chúng ta cần luôn luôn cầu nguyện trong sự thêm sức này. Những lời cầu nguyện được Đức Thánh Linh dẫn dắt và cảm động này thật “linh nghiệm nhiều”. Những lời cầu nguyện như thế không xuất phát từ cái đầu của chúng ta. Những lời cầu nguyện ấy không sinh ra từ tâm trí của chúng ta, nhưng là sự khẩn nài được sinh ra trong trái tim chúng ta. Những lời cầu nguyện ấy đến từ tâm linh, trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện ấy được thai nghén trong con người bên trong của chúng ta và được cầu nguyện ra bởi lời nói trên môi miệng chúng ta. Trong Giăng 4:23 Chúa Jêsus phán: “Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha : ấy đó là những kẻ thờ lạy mà Cha ưa thích vậy.”

Khắp nơi trên thế giới, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị và huấn luyện những người thờ lạy như vậy. Đó là lý do tại sao Đức Thánh Linh đang dẫn các tín đồ trên toàn thế giới vào phòng cầu nguyện của họ. Khi chúng ta đã học tự mình cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ cho phép chúng ta cầu nguyện với người khác. Khi chúng ta đã học cầu nguyện với người khác trong nhóm cầu nguyện, Ngài sẽ dạy chúng ta cầu nguyện trong Hội Thánh. Khi Hội Thánh địa phương học cách nhóm lại, cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời thì những thế lực tối tăm đã trói buộc những khu vực của họ sẽ buộc phải đầu hàng. Khi ấy quyền năng vô song của Đức Chúa Trời sẽ đến với con người trong mức độ mà chúng ta chưa từng chứng kiến – và sự phấn hưng nổ ra.

Lời cầu nguyện chinh phục cả dân tộc. Tôi xin phép được trình bày lời làm chứng cá nhân về đất nước của chính tôi là Thụy Điển. Tôi chia sẻ điều này trong hy vọng rằng nó sẽ trở nên một sự khích lệ và một thách thức đối với bạn cho chính đất nước của bạn. Chinh phục đất nước thật sự là một sự thách thức lớn lao đối với chúng tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã nói rằng Thụy Điển sẽ được cứu. Ngài đã hứa rằng chúng tôi có thể nhận lấy đất nước này và chúng tôi sẽ làm điều đó. Đầu tiên và quan trọng nhất là phải làm điều đó qua sự cầu nguyện. Khi chúng ta tin điều Đức Chúa Trời đã nói và tận hiến với Ngài trong lời cầu nguyện đắc thắng, chúng ta sẽ có quyền năng của Ngài, những dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra và người ta sẽ được cứu. Thụy Điển sẽ bị rúng động bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. 2 Sử ký 16:9 nói với chúng ta rằng: “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.

images

Nếu chúng ta cam kết với Đức Chúa Trời, tin điều Ngài đã nói và cầu nguyện tương ứng với điều đó, thì Ngài sẽ giúp sức và làm mạnh mẽ chúng ta bởi quyền năng của Ngài, là quyền năng sẽ được giải phóng trên đất hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Sự tối tăm sẽ buộc phải rút lui trong mọi thành phố, nơi Hội Thánh đã học cách tìm kiếm Đức Chúa Trời, được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh trong sự cầu nguyện đắc thắng và trói buộc thế lực của cái ác tại đó.

Đức Chúa Trời đang dấy lên những người cầu thay và những hội thánh trở nên mạnh mẽ trong sự cầu nguyện trên khắp đất. Không một cơn phấn hưng nào có thể tạo nên một bước đột phá quyết định. Con người ở khắp mọi nơi đang tận hiến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện can đảm, chiến thắng, để quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ làm rung chuyển những đồn lũy của ma quỷ và khiến những kẻ bị nó bắt làm phu tù được tự do. Trong 2 Sử ký 7:14, “Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ khỏi tai vạ.

Hãy nghe điều Thần Đức Chúa Trời đang nói và bắt đầu dành thời gian thường xuyên hơn. Khi đó bạn sẽ trở nên một mắt xích quan trọng trong dây xích của những con người dâng mình cho sự chữa lành xứ sở, khôi phục những gì đã bị đổ vỡ và cứu rỗi những người hư mất.

Đừng để ma quỷ dụ dỗ bạn tin rằng bạn không thể cầu nguyện, rằng bạn không có thời gian để cầu nguyện hoặc bạn không nhận được sự đáp lời nếu bạn cầu nguyện. Đó là sự lừa dối của ma quỷ, nhằm cản trở bạn sử dụng vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có là Danh Chúa Jêsus. Bạn là một tín đồ. Bạn có Danh Chúa Jêsus. Bạn có thể cầu nguyện. Đức Chúa Trời nghe những lời cầu nguyện của bạn và sẽ đáp lời bạn “trổi hơn vô cùng mọi việc bạn cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20). Đừng để ma quỷ lừa dối bạn và khiến bạn nghĩ rằng bạn không có thời gian để cầu nguyện. Sự thật là bạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian nếu bạn bỏ qua sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời sẽ bù lại một cách dư dật cho thời gian bạn dành cho Ngài trong sự cầu nguyện riêng. Không chỉ vậy, Ngài sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ trong Chúa hơn bất kỳ lúc nào hết. Giờ là lúc chúng ta cần cầu nguyện. Hãy vào phòng riêng của mình, cầu nguyện hơn lúc nào hết, và bạn sẽ nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ trong sự đáp lời cầu nguyện của bạn.

Philippians-1-29-For-You-It-Is-Granted-To-Suffer-For-Him-beige-copy

ULF EKMAN (Theo Đời Sống Chiến Thắng)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn