CHÚNG TÔI TIN – chương 23

CHÚNG TÔI TIN – chương 22 Từ năm 1933 -1945, Đức quốc xã dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler đã tiến hành khủng bố và tàn sát người Do Thái khắp Châu Âu. Mục tiêu của A. Hitler là xóa sổ người Do thái khỏi địa cầu. Hơn sáu triệu người Do thái đã … Đọc tiếp CHÚNG TÔI TIN – chương 23