Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG ĐI XA

TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG ĐI XA

CẦU NGUYỆN CHO GIA ĐÌNH

Thơ Thúy Hoàng

Bài 13:
CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CHƯA TIN HOẶC NGƯỜI
ĐÃ BỎ CHÚA.

Kính lạy Ba Ngôi Chúa Trời
Là Cha Từ Ái đời đời chúng con
Ngài yêu cả trái đất tròn
Màu da sắc tóc mọi hồn như nhau
Chúa không phân biệt nghèo giàu
Không muốn hư mất những người Ngài yêu
Con nay lạy Đấng Chí Tôn
Xin Ngài xem xét ban ơn phúc lành
Bạc đầu cho đến tóc xanh
Trước sau già trẻ kêu danh Chúa Trời
Đoái thương họ với Chúa ơi!
Quyền Cha cột trói những lời xấu xa
Linh ma quỷ, bóng nhuốc nhơ
Để anh em được tôn thờ mình Cha
Mở lòng mở mắt họ ra
Thấy vầng ánh sáng chói loà bình an
Trước thờ ma quỷ, Sa tan
Đa thần, thọ tạo cũng bằng hư vô
Thánh Linh tể trị bây giờ
Vận hành cất bỏ dại khờ tối tăm
Cất điều chống đối trong tâm
Lơ là, bất tín, lặng câm, hững hờ
Mặt trời Chúa rọi từng giờ
Mềm lòng những kẻ phụng thờ hư không
Hễ ai thật dạ hết lòng
Khó dầu vô tận vẫn hằng được nên
Cầu xin Chúa đổ năng quyền
Tình yêu bày tỏ hiển vinh Danh Ngài

Lời Ngài hứa chẳng biến suy
Muôn đời không đổi chờ gì hỡi ai?
Mau mau tiếp nhận Ba Ngôi
Linh hồn bất tử nước Trời đón ta.
Muôn đầu gối sẽ quỳ ra
Muôn ngàn môi lưỡi cùng hoà chúc tôn
Cầu cho nhân loại mềm lòng
Người người được cứu, linh hồn thoả vui
Cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi
Trong danh Đấng Christ, Ngôi Lời Jesus.
Amen.
bá

Bài 14:
CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG ĐI XA.

Kính lạy Chúa Cha chúng con
Ông Trời có một đầy ơn tỏ tường
Giờ nầy con phải lên đường
Cho con xin được náu nương trong Ngài
Giữ gìn con chẳng rời tay
Tránh xa ác hiểm không may dọc đàng
Xin cho Thiên Sứ Bình An
Bên tả bên hữu dọc ngang quan phòng
Dọn cho ngay thẳng sạch không
Thể như Gia-cốp vững lòng có Cha
Tể trị mọi bước đi ra
Lời nói suy nghĩ cùng là hành vi
Đẹp lòng Thiên Chúa mọi khi
Khôn ngoan như rắn sợ gì chông gai
Đi ra trên những dặm dài
Rao truyền chân lý tỏ bày danh Cha
Chúa cũng thương kẻ ở nhà
Bóng Ngài che chở không rời một phân
Tạ ơn Cha Thánh Quyền Oai
Dâng lời khẩn nguyện con nài xin ơn
Giữ gìn con cái Chúa luôn
Trong Danh Đấng Christ Chí Tôn con Trời
Amen. 

b 2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn