Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2018
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / CHÚNG TÔI TIN – chương 16

CHÚNG TÔI TIN – chương 16

CHÚNG TÔI TIN – chương 15

Chương 16. CỘNG ĐỒNG THEO KINH THÁNH

CÂU HỎI CHÌA KHÓA
Làm thế nào tôi có thể phát triển những mối quan hệ lành mạnh với người khác?

Ý TƯỞNG CHÌA KHÓA
Tôi thông công với các Cơ đốc nhân khác để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi; đời sống của những người khác và trên thế giới.

CÂU CHÌA KHÓA
44 Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45 Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. 46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47 ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.
Công vụ 2:44-47

Cover1

HƯỚNG ĐI CỦA CHƯƠNG
Chúng ta đã đi một nửa chặng đường của hành trình THỜ TRỜI. Năm chương đầu tiên của phần TÔI PHẢI LÀM GÌ tập trung vào mối quan hệ của chúng ta với TRỜI: thờ phượng, cầu nguyện, học Kinh Thánh, một lòng một dạ và đầu phục hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển hướng chúc phước đến những người chung quanh. Điểm đầu tiên được nói đến ở đây là một cộng đồng theo Kinh Thánh. Chúng ta tin rằng TRỜI muốn thiết lập mối quan hệ với chúng ta đến đời đời. Và để điều này trở nên hiện thực, Đức Chúa Trời đã phó Con Ngài là Chúa Giê-su làm của lễ hy sinh cho chúng ta. Tất cả những ai tiếp nhận ơn cứu rỗi của Con Trời sẽ đến với nhau hình thành một cộng đồng gọi là hội thánh. Thông qua Hội thánh, TRỜI sẽ hoàn thành kế hoạch ban đầu của Ngài trên đất.
Cộng đồng theo Kinh Thánh thì cần thiết cho đời sống Cơ đốc và nó bày tỏ những phương diện sinh động của hội thánh. Chúng ta kết ước với nhau trong một gia đình mới dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ hoàn thành kế hoạch của TRỜI trên đời sống cá nhân, mà còn là trên đời sống của những người khác và trên cả thế giới. Đồng thời chúng ta cũng củng cố đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời và với hội thánh của Ngài.
Chúng ta sẽ khám phá những ý tưởng chính trong chương này:
– Được tạo dựng vì cộng đồng
– Hiện diện của TRỜI
– Cộng đồng mới
– Biểu hiện của cộng đồng theo Kinh Thánh

ĐƯỢC TẠO DỰNG VÌ CỘNG ĐỒNG
Cộng đồng không phải là một bộ phận được bổ sung vào đời sống cá nhân cho phong phú nhưng là một trải nghiệm cần thiết để sống một đời sống tin kính và lành mạnh. TRỜI có một ý định muốn con người giàu có trong mối quan hệ tốt với đồng loại và với Ngài. Từ buổi đầu tiên A-đam và Ê-va đã kinh nghiệm điều này trong một khu vườn xinh đẹp. Nhưng rồi vì sự bất tuân, họ đã bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen không còn mối tương giao gắn kết với Đức Chúa Trời. Hậu tự của A-đam và Ê-va sau đó đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn luôn theo đuổi con người, Ngài không muốn họ bị cô lập và xa cách với Ngài mãi mãi.

9 Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. 10 Nếu người nầy sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên! 11 Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được? 12 Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt.
Truyền đạo 4:9-12

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Đoạn Kinh Thánh trên diễn tả mối quan hệ giữa hai người. Tại sao “một sợi dây bện ba” lấy làm khó đứt”?

SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Để giữ cho một cộng đồng thực sự sống động theo đuổi mục đích của TRỜI, thì Đức Chúa Trời phải là trung tâm của cộng đồng đó.Trong buổi bình minh của lịch sử loài người, A-đam và Ê-va đã không vâng theo lời của Đức Chúa Trời, họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Từ đó sự thông công giữa họ với nhau và với TRỜI trở nên khó khăn. Tuy nhiên TRỜI không bao giờ từ bỏ con người, Ngài muốn nối lại sự liên kết với tạo vật mà Ngài vô cùng yêu thương. Trong Cựu Ước, sau khi đem tuyển dân ra khỏi cảnh phu tù tại Ai-cập, Đức Chúa Trời đã thông báo ý định của Ngài cho Môi-se là Ngài sẽ ngự giữa tuyển dân thông qua một đền tạm.

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên đặng họ dâng lễ vật cho ta; các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dâng cho. 3 Nầy là lễ vật các ngươi sẽ nhận lấy của họ: vàng, bạc, và đồng; 4 chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, 5 da cá nược, cây si-tim, 6 dầu thắp, hương liệu đặng làm dầu xức và hương, 7 bích ngọc cùng các thứ ngọc khác để gắn vào ê-phót và bảng đeo ngực. 8 Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. 9 Hãy làm đền đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi.
Xuất Ê-díp-tô ký 25:1-9

Đám mây mà đã từng dẫn dắt tuyển dân sau khi họ ra khỏi Ai-cập, thì bây giờ nó bao phủ phía bên trên đền tạm. Sự hiện diện của Đức Chú Trời đã đến! Khoảng chừng 500 năm sau đó tuyển dân đã xây dựng một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem thay thế cho đền tạm trong đồng vắng. Đền thờ bây giờ là nơi mà họ có thể gặp Đức Chúa Trời. Một số điều tương tự như trước đó trong đền tạm đã xảy ra sau khi vua Sa-lô-môn cầu nguyện dâng hiến đền thờ.

1 Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hi sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. 2 Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va, vì sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. 3 Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lạy Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài, mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời!
2 Sử ký 7:1-3

Bước sang Tân Ước, sự hiện diện của Đức Chúa Trời với dân Ngài chuyển sang một vị trí mới. Ngay chính giờ phút Chúa Giê-su chết trên thập tự giá, thì bức màn trong đền thờ bị xé ra từ trên xuống dưới. Sự hiện diện của TRỜI giờ đây không còn bị cách ly trong một phòng nhỏ của đền thờ nữa. Sự hiện diện đó được mở ra cho con người. Phao-lô đã nói rõ bây giờ chính chúng ta là đền thờ của TRỜI. Ngài ở trong chúng ta và ở với chúng ta.

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Khi bạn đọc đoạn Kinh Thanh bên dưới, hãy tìm ra sự khác nhau giữa hai nơi ở của Đức Chúa Trời: đền thờ và hội thánh Tân Ước. Những rào cản nào có ở những nơi đó? Ai được phép đi vào bên trong mỗi nơi? Cái gì là đá góc nhà – nền tảng của mỗi nơi đó?

temple curtain
11 Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì, hãy nhớ lại lúc trước, 12 trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. 13 Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. 14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, 15 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, 16 và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. 17 Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. 18 Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh.
19 Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. 20 Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, 21 cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. 22 Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.
Ê-phê-sô 2:11-22

CỘNG ĐỒNG MỚI
Khoảng thời gian sau khi phục sinh cho đến khi thăng thiên về trời, Chúa Giê-su đã bảo các môn đồ chờ đợi tại Giê-ru-sa-lem cho sự thăm viếng của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã đến với các môn đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần và khai sinh ra hội thánh. Và bây giờ sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã đến bên trong tấm lòng của tín nhân – những người kêu cầu danh Chúa Giê-su. Chúng ta sẽ đọc thêm các phần Kinh Thánh sau để sáng tỏ điều này.

1 Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 3 Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. 4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.
Công vụ 2:1-4

42 Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43 Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. 44 Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45 Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. 46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47 ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.
Công vụ 2:42-47

32 Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. 33 Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đều được phước lớn. 34 Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến 35 đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. 36 Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ, 37 có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.
Công vụ 4:32-37

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Hãy thử tưởng tượng bạn là thành viên của hội thánh đầu tiên sau sự kiện Lễ ngũ tuần. Bạn có muốn trở thành một phần gắn bó của cộng đồng hội thánh lúc đó? Tại sao bạn muốn? Tại sao bạn không muốn? Trong đường lối nào thì hội thánh này nay có thể giống với hội thánh đầu tiên?

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG THEO KINH THÁNH
Cộng đồng theo Kinh Thánh khích lệ mỗi người sử dụng những ân tứ, nguồn lực, thời gian của mình để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời. Sau khi tuyển dân Israel thoát khỏi cảnh phu tù, họ đã xây dựng lại cuộc sống. Nê-hê-mi đã lãnh đạo dân sự chuẩn bị xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem làm thành lũy bảo vệ, chống lại sự xâm lăng của các dân tộc chung quanh. Tất cả các gia đình trong tuyển dân, từ cha mẹ đến con cái đều tập trung cho dự án quan trọng này.

11 Vậy, tôi đến Giê-ru-sa-lem và ở tại đó ba ngày. 12 Tôi và mấy người cùng theo tôi, bèn chỗi dậy ban đêm; tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Giê-ru-sa-lem; lại ngoài con thú tôi cỡi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. 13 Ban đêm tôi ra nơi cửa Trũng, đối ngang suối Chó rừng, và đến cửa Phân, xem xét các vách thành của Giê-ru-sa-lem bị hư nát, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. 14 Đoạn, tôi đi qua cửa Giếng, và đến nơi ao của vua; song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cỡi đi ngang qua được. 15 Kế đó, ban đêm tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành; rồi tôi thối lại, vào nơi cửa Trũng mà trở về. 16 Vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì; và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giu-đa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quí, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc, được biết gì đến.
17 Tôi bèn nói với chúng rằng: Các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây; Giê-ru-sa-lem bị phá hoang, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. 18 Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi, và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại! Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhứt định làm công việc tốt lành nầy.
19 San-ba-lát, người Hô-rôn, Tô-bi-gia, kẻ tôi tớ Am-môn, và Ghê-sam, người A-rạp, được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng: Các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? 20 Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại; nhưng các ngươi không có phần, hoặc phép, hoặc kỷ niệm trong Giê-ru-sa-lem.
3
1 Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chỗi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa; chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mê-a và cho đến tháp Ha-na-nê-ên. 2 Kế Ê-li-a-síp, người thành Giê-ri-cô xây cất; kế chúng, Xa-cu, con trai của Im-ri, xây cất.
Nê-hê-mi 2:11-3:2

Nê-hê-mi đã đứng ra cổ vũ, khích lệ tuyển dân chỗi dậy xây lại vách thành Giê-ru-sa-lem. Mười hai gia đình cùng làm việc với nhau để xây lại từng phần của bức tường thành.

Vậy, ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, vách thành sửa xong, hết năm mươi hai ngày.
Nê-hê-mi 6:15

Một trong những điểm khác biệt chính của hội thánh và những cộng đồng bên ngoài là sống vì hay sống cho người khác. Trong Tân Ước, những môn đồ của Chúa Giê-su được khích lệ quan tâm đến người khác. Khi hội thánh đầu tiên thực hành điều này trong đức tin, cộng đồng này đã hấp dẫn những người khác gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời. Thực sự quan tâm và hành động vì người khác là dấu hiệu rõ ràng xác nhận cộng đồng đó đi theo lẽ thật của Kinh Thánh.

4 Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.
Rô-ma 12:4-5

Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.
Ga-la-ti 6:2

Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau
Ê-phê-sô 4:2

Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Ê-phê-sô 5:21

Hội thánh đầu tiên quan tâm đến người khác được bày tỏ qua lòng hiếu khách. Cánh cửa nhà của họ sẽ mở ra hoan nghênh khách ở lại và dành chỗ cho khách, bất kể người khách đó thuộc đẳng cấp nào trong xã hội.

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Khi bạn đọc những phần Kinh Thánh tiếp theo sau, hãy đánh giá tầm quan trọng của lòng hiếu khách. Tại sao bạn cho rằng điều này là quan trọng cho hội thánh đầu tiên? Ngày hôm nay có còn quan trọng không? Tại sao có? Tại sao không?

1 Hãy hằng có tình yêu thương anh em. 2 Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. 3 Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ.
Hê-bơ-rơ 13:1-3

15 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra 16 Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Hê-bơ-rơ 13:15-16

1 Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống; 2 vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; 3 chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. 4 Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy.
5 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. 6 Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. 7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.
1Giăng 1:1-7

7 Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu; điều răn cũ nầy tức là lời anh em đã nghe. 8 Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi sáng. 9 Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình, thì còn ở trong sự tối tăm. 10 Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. 11 Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người.
1 Giăng 2:7-11

16 Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. 17 Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!
18 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.
1 Giăng 3:16-18

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Những phần Kinh Thánh trích dẫn trong chương này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thông công Cơ đốc. Hôm nay sự thông công quan trọng như thế nào đối với bạn? Sự thông công có thể tạo nên sự khác biệt nào trong cuộc sống của bạn?

big_thumb

ĐIỀU CHÚNG TA TIN

Chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng để sống trong cộng đồng và vì cộng đồng. Để có một sự thông công thực sự thì Đức Chúa Trời phải trở thành trung tâm của cộng đồng. TRỜI đã từng ở trong vườn Ê-đen trò chuyện với A-đam và Ê-va. Ngài cũng đã ở trong đền tạm và đền thờ của tuyển dân Israel. Ngài sống giữa vòng con người và các môn đồ đầu tiên trong hơn 30 năm sống trên đất. Và từ thời kỳ hội thánh được khai sinh đến bây giờ Đức Chúa Trời không còn ở trong đền thờ do tay con người xây dựng, nhưng Ngài ở trong một đền thờ mới: đời sống của những Cơ đốc nhân. Khi chúng ta cùng với nhau nghênh đón hiện diện của Đức Thánh Linh, lúc đó chúng ta đang trưởng thành chung trong một cộng đồng theo Kinh Thánh. Điều này sẽ được biểu hiện qua sự quan tâm đến người khác và lòng hiếu khách của chúng ta. Khi thông công với các Cơ đốc nhân khác, chúng ta không chỉ nâng cao thêm tầm hiểu biết và những trải nghiệm trong lẽ thật mà còn tạo nên một “mùi hương quyến rũ” để kéo người khác đến với gia đình của Đức Chúa Trời. Vì vậy xây dựng một cộng đồng theo Kinh Thánh sẽ là điều ưu tiên để hoàn thành mục đích của TRỜI trên đời sống chúng ta, trên đời sống của người khác và trên khắp thế giới.

book

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn