Thứ Sáu , 15 Tháng Mười Hai 2017
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Phước Cho Người Tin

Phước Cho Người Tin

MA-RI

Bài 31
Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm! (Lu-ca 1:45)

images (1)

Ê-li-sa-bét đã nói với Ma-ri những lời trên. Lúc này bà đang mang thai Giăng Báp-tít. Đức Chúa Trời đã làm điều lớn lao cho cả hai phụ nữ này. Đức Chúa Trời đã thông báo việc diệu kỳ cho Ma-ri không phải vì bà vĩ đại, nhưng vì Ma-ri tin cậy vào một Đấng hằng sống vĩ đại. Nếu mỗi Cơ đốc nhân hôm nay tin cậy vào Chúa giống như Ma-ri, điều kỳ diệu sẽ xảy ra (Lu-ca 1:38). Khi ấy Đức Chúa Jesus sẽ thực hiện lời hứa của Ngài trong Giăng 14:12-14, “kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa.” Thế giới vô tín sẽ nhìn thấy “những việc lớn hơn” được thực hiện giữa vòng các tín nhân. Nếu chúng ta khao khát làm “những việc lớn hơn” chúng ta phải bước theo khuôn mẫu của Ma-ri.
Có sẵn ân điển để tiếp nhận. Bất cứ khi nào Chúa muốn làm những điều lớn lao, Ngài sẽ bắt đầu với ân điển được ban cho các con cái của Ngài. Ngài ban cho Áp-ra-ham và Sa-ra một đứa con trai trong lúc họ đã cao tuổi để từ đó hình thành nên một dân tộc – đó là ân điển. Ngài kêu gọi Môi-se đứng lên dẫn dắt dân sự ra khỏi Ai-cập đi về miền đất hứa. Ngài cũng trang bị cho ông những kỹ năng và trợ giúp cần thiết để làm một người lãnh đạo – đó là ân điển. Giô-suê nối tiếp chức vụ của Môi-se, đánh bại kẻ thù và tiến vào chinh phục miền đất hứa cũng bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Khi Chúa kêu gọi thì Ngài cũng trang bị những nhu cầu cần thiết để chúng ta có khả năng hoàn thành mục đích của Ngài. Phần của chúng ta là đầu phục lời Chúa và bước đi bởi đức tin. “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ.” (Phi-líp 1:6). Khi chúng ta nhận ra sự kêu gọi của Chúa, và ý thức rằng mình không tương xứng với chức vụ ấy thì đó là một tín hiệu tốt. Hãy nói như Phao-lô: “vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Côr. 12:10). Những ai mà cảm thấy mình tương xứng với chức vụ Chúa giao sẽ thất bại. Còn những ai cảm thấy mình không đủ khả năng để đảm trách chức vụ Chúa giao sẽ dâng vinh hiển về cho Chúa. Kinh nghiệm của Phao-lô là: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Côr. 12:9).

Motivational & Inspirational
Motivational & Inspirational

Có một lời hứa để tin. Tiến sĩ Bob Cook đã từng nói: “Chúng ta không sống trên những lời giải thích về Kinh Thánh, nhưng chúng ta sống trên những lời hứa của Chúa.” Chúng ta không quên câu chuyện của Xa-cha-ri, chồng của Ê-li-sa-bét. “Xa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng nầy. Nầy, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm.” Xa-cha-ri bị câm vì không tin, cho đến khi con của ông được sinh ra. Bài ca ngợi Chúa của Ma-ri trong sách Lu-ca hé lộ cho chúng ta biết Ma-ri quen thuộc với bài ca của An-ne trong 1 Sa-mu-ên 2:1-11. Bởi vì “đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10:17). D. L. Moody đã nói: “Tôi đóng Kinh Thánh lại và cầu nguyện xin đức tin đến, nhưng nó không đến. Bây giờ tôi mở Kinh Thánh ra, nghiên cứu Lời Chúa thì đức tin tăng trưởng.” Vì vậy chúng ta hãy mở Kinh Thánh ra, nhìn vào những lời hứa của Chúa và cầu nguyện bằng đức tin. Khi Chúa muốn chúng ta làm một điều gì đó, Ngài luôn ban cho chúng ta ít nhất một lời hứa từ Kinh Thánh. Lời này sẽ hành động trong chúng ta.
Có một mục đích để hoàn thành. Ê-li-sa-bét đã nói với Ma-ri: “Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!” (Lu-ca 1:45). Và những gì xảy ra sau đó đã minh chứng cho lời nói này. Thiên sứ Gáp-ri-ên đã thông báo với Ma-ri, “Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jesus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.” (Lu-ca 1:31-33). Jesus nghĩa là Cứu Chúa và Ngài cũng là Vua cai trị. Và Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài trong câu chuyện này. “Về các lời tốt-lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi-tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm.” (1 Các vua 8:56). Chúng ta thường nghe nói rằng Đức Chúa Trời không tìm kiếm những phương pháp tốt hơn, nhưng Ngài tìm kiếm những con người tốt hơn dám tin cậy và áp dụng Lời Ngài trong mọi thời đại. Đức tin của Cơ đốc nhân sẽ làm nên sự khác biệt, vì “người công bình thì sống bởi đức tin mình.” (Ha-ba-cúc 2:4). Những gì Chúa kêu gọi chúng ta làm dường như là bất khả thi, nhưng hãy nhớ lời này: “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37). Ma-ri trong câu chuyện này đã: 1/ Đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời. 2/Kinh nghiệm ân điển của Chúa. 3/Thỉnh cầu Chúa thực hiện lời hứa.
Sau đó Ma-ri vui mừng và ca ngợi Chúa. Chúng ta nhớ lời này trong Thi thiên 106:12, “Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài. Bèn hát ngợi khen Ngài.” Thật là phước hạnh cho người nào tin.
“Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va; Chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài!
Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta.” (1 Sa-mu-ên 2:2)
—————

Warren W. Wiersbe

Translated by Tuong Vi

Check Also

children

Sự Hoàn Hảo Của Chúa?

Chush là một trường nuôi dạy trẻ khuyết tật nằm tại Brooklyn, New York. Tại ...

warren

CHÚA ĐI TRƯỚC CHÚNG TA

“Sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi.” ...

W

QUYỀN LỰC CON NGƯỜI VÀ Ý CHÚA

FESTIVAL YÊU HÀ NỘI VỚI FRANKLIN GRAHAM Quyền Lực Con Người và Ý Chúa 1 Khi ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn