Chủ Nhật , 17 Tháng Mười Hai 2017
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Ảnh Hưởng Của Người Mẹ Trên Con Cái

Ảnh Hưởng Của Người Mẹ Trên Con Cái

2 Tim. 1:5 – “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.” 

me

Mục sư Charles Swindoll chia sẻ rằng, từ lúc ông còn nằm trong nôi mẹ ông đã dùng toàn là các Thánh ca để ru ông ngủ và tiếp tục hát Thánh ca cho ông nghe từ nhỏ cho đến lúc ông rời khỏi nhà. Mẹ ông cũng là người dạy dỗ ông rất nhiều về Lời Chúa. Chúng ta không ngạc nhiên thấy rằng sau đó ông đã trở thành một vị Mục sư đầy ơn giảng dạy cho vô số thính giả khắp thế giới.

Là người mẹ Cơ-đốc, làm sao chúng ta có thể gieo vào lòng con mình những chân lý của Lời Chúa?

Muốn ảnh hưởng tốt trên con cái, cha mẹ chẳng những dạy dỗ con cái Lời Chúa nhưng cũng cần làm theo lời căn dặn nầy: Phi-líp 2:3-5, “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.”

Không có sứ điệp nào có ảnh hưởng mạnh mẽ trên đời sống con cái bằng chính đời sống khiêm nhượng của bậc làm cha mẹ trước mặt con cái, đời sống hy sinh, quên mình, và phục vụ của họ. Không có gì ảnh hưởng tốt trên con cái bằng thái độ làm việc không phải để hơn thua với người đời nhưng để giúp cho mọi người trong gia đình được hưởng phước hạnh mà Chúa ban cho những kẻ kính sợ Ngài trong đời nầy và đời sau.

Nhiều người mẹ đã yêu con mình theo theo tâm tình của Đấng Christ, sẵn sàng chịu thiệt thòi, hy sinh thì giờ và hạnh phúc riêng tư của mình, để dành thời gian và tiền của cho con mình hầu tạo ảnh hưởng tốt trên đức tin của con cháu mình như mẹ của Ti-mô-thê và bà nội của ông.

Ông D.E. Buffaloe nhớ lại khi còn nhỏ mẹ ông đã dành nhiều thì giờ dạy ông cầu nguyện và Lời Chúa, bà hy sinh không dám mua sắm cho mình nhưng đóng tiền cho ông học trường đạo. Dù vậy, khi trở thành vị thành niên, ông đã theo bạn bè xấu và có lần bị du đãng đánh gần chết. Khi bị vào tù, ông nhớ đến Chúa mà cầu nguyện ăn năn.

Sau đó ông đã trở thành mục sư, và luôn kêu gọi những bà mẹ phải hy sinh dành thì giờ và công sức giúp cho con mình biết Chúa, hiểu biết Lời Chúa, nhận được Đức Thánh Linh, được tái sinh, để sau nầy không bị mất đức tin khi bước chân ra đời.

Mục sư Nguyễn Duy Tân
TinLanhLibrary.com


mary-mother-of-jesus-by-martin-1-728

NGƯỜI MẸ TRONG KINH THÁNH 

1. Na-ô-mi: Ru-tơ 1:8-9,  “Nhưng Na-ô-mi nói cùng hai dâu mình rằng: Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta, và đã đãi chính mình ta!  Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới! Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc.”

Na-ô-mi để cho các con dâu của mình quyết  định hướng đi cho tương lai. Không nài ép, không thuyết phục Ọt-ba và Ru-tơ phải tháp tùng theo mẹ chồng về quê nhà chồng. Đó là tấm lòng phóng khoáng, bao dung, yêu thương của một người mẹ chồng dành cho các nàng dâu. Một người mẹ khôn ngoan không bao giờ nài ép con dâu mình phải làm một điều gì khi chúng nó chưa đồng ý. Phao-lô cũng có tâm tình đó khi ông viết thư cho Phi-lê-môn: “Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành.” (Câu 14).

2. An-ne: “An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ.  Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó.” (I Sa-mu-ên 1: 10-11).

An-ne là một người mẹ của sự cầu nguyện và dự phần hầu việc Đức Chúa Trời. An-ne đã dâng con trai của mình lên cho Chúa. Sa-mu-ên thuộc về Đức Chúa Trời sau khi được mẹ An-ne dâng lên để hầu việc Chúa. Có một câu chuyện ở Trung Quốc như thế này: Một người mẹ sinh ra ba đứa con. Đứa thứ nhất vốn thông minh bà cho đi học Y Khoa để trở nên bác sĩ. Đứa thứ 2 cũng lanh lợi bà cho đi học Trường Đại học Bách khoa để trở thành kỹ sư Cơ Khí. Đứa thứ 3 tâm trí yếu kém, học hành không ra gì, bà gởi vào Trường  Kinh Thánh hy vọng nó sẽ trở thành mục sư. Câu chuyện này là một bi hài kịch! Không biết ngày hôm nay có còn những bà mẹ như thế hay không!

3. Lô-ít và Ơ-nít: Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. (II Ti-mô thê 1:5).

Mục sư trẻ tuổi Ti-mô-thê đã chịu ảnh hưởng tích cực từ bà ngoại Lô-ít và mẹ Ơ-nít của mình. Lô-ít và Ơ-nít là những người phụ nữ của đức tin. Chắc chắn là một người mẹ có đức tin nơi Đức Chúa Trời sẽ là một con người thường xuyên cầu nguyện cho các con của mình. John Wesley – thầy giảng Tin lành trứ danh và là sứ giả phấn hưng vốn có một người mẹ như thế.

4. Ma-ri. Có nhiều người mẹ tuyệt vời trong Kinh Thánh. Ma-ri, người mẹ phần xác của Chúa Jesus Christ là một người mẹ đáng kính trọng trong mọi thời đại. Kinh Thánh ghi lại những hình ảnh của người mẹ này:

Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi.” (Lu-ca 1:28)
Ma-ri là người phụ nữ được ơn của Đức Chúa Trời. Rõ ràng bà có một chỗ đứng đặc biệt trong chương trình cứu rỗi.
Si-mê-ôn có ý gì khi ông nói với Ma-ri những lời này trong ngày ông bồng ẵm Hài Nhi Jesus trong đền thờ:
Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả; còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.” (Lu-ca 2:34-35). “Có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi.” – có thể xem như một dự báo dành cho Ma-ri chuẩn bị chịu đau khổ vì Cứu Chúa.
Ma-ri nhận ân điển để chịu khổ vì Cứu Chúa Jesus. Khi Đấng Christ bị treo thân trên thập giá, Ma-ri có mặt ở đó, và Chúa Jesus đã phán gì với sứ đồ Giăng? “Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài và Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len nữa. Đức Chúa Jesus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. (Giăng 19:25-27).
Ma-ri, người mẹ phần xác của Chúa Jesus là người duy nhất ở Giê-ru-sa-lem có khả năng “can thiệp” để con của mình thoát khỏi bản án thập tự giá? Nhưng không, bà đã giữ yên lặng vì biết rằng thập tự giá là kế hoạch của Cha thiên thượng dành cho Chúa Jesus.

Trong cộng đồng chung của Hội Thánh trải mọi thời đại luôn luôn có những người mẹ tuyệt vời.

Viết về mẹ sẽ không bao giờ hết. “Bàn tay đưa nôi là bàn tay đã làm nên lịch sử.” và “ Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ.”

Cầu xin Chúa ban ơn cho những người mẹ và những ai chuẩn bị làm mẹ. Cầu xin Chúa cũng ban ơn cho những ai không có mẹ trong những kỷ niệm cuộc đời. Đôi khi vì theo Chúa mà bị cha mẹ từ bỏ thì hãy nhớ câu này: “Khi cha mẹ bỏ tôi đi thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi” (Thi thiên 27:10).

Tường Vi

Check Also

children

Sự Hoàn Hảo Của Chúa?

Chush là một trường nuôi dạy trẻ khuyết tật nằm tại Brooklyn, New York. Tại ...

warren

CHÚA ĐI TRƯỚC CHÚNG TA

“Sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi.” ...

ma

Giới Hạn Việc Giải Nghĩa Kinh Thánh Cho Các Mục Sư?

KINH THÁNH VÀ GIÁO QUYỀN Bởi vì phúc âm là “quyền năng Đức Chúa Trời ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn