Thứ Tư , 21 Tháng Hai 2018
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / TÔI PHẢI LÀM CHI?

TÔI PHẢI LÀM CHI?

m

 

Một thanh niên người Do Thái rất giàu có đã hỏi Chúa Giê-su: “Tôi phải làm chi để hưởng sự sống đời đời?” (Mác 10:17; Lu-ca 10:25). Anh giàu có, anh thành đạt, anh sống đạo đức hơn người, nhưng anh chưa yên tâm về sự cứu rỗi của mình, anh muốn biết chắc số phận.

Tôi phải làm chi?

Ngày nay nhiều người trên thế giới cũng đang hỏi câu nầy. “Tôi phải làm chi để được lên thiên đàng? Tôi phải làm chi để được cứu rỗi? Tôi phải làm chi để được sự sống đời đời? “… Những người đặt câu hỏi nầy nghĩ rằng mình phải làm một việc gì đó để trả giá hay đạt đủ điều kiện để có sự sống đời đời. Đây là tâm lý của loài người. Đứng trước sự cứu rỗi to lớn cho linh hồn, ai cũng muốn được dự phần. Phải dự phần làm việc gì đó mới yên tâm. Chẳng hạn, Tôi phải làm lành lánh dữ, tôi phải đi tu, tôi phải hành xác, tôi phải giữ đạo… Nhưng đây là quan niệm sai lầm của nhiều người chưa biết Đạo Trời.

Hãy xem Chúa Cứu Thế Giê-su đã trả lời thế nào trước câu hỏi nầy:

Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời?  Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời.  Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm; đừng giết người; đừng trộm cướp; đừng làm chứng dối; đừng làm gian; hãy hiếu kính cha mẹ.

Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ.  Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta.  Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm.
Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!  Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!  Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời.  Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu?  Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. (Mác 10).
Câu trả lời của Chúa khiến mọi người ngạc nhiên, kể cả các môn đồ của Chúa bấy giờ. Bạn có ngạc nhiên khi thấy câu trả lời của Chúa khác với sự suy nghĩ của bạn không?

Chúng ta cần suy nghĩ dưới ánh sáng lời Chúa để tìm được câu trả lời đúng theo ý Trời và tránh được sự sai lầm theo ý người. Chúng ta phải biết chắc đâu là chân lý. Tôi học được một số bài học sau đây:

 1. Chỉ có một Đức Chúa Trời nhân lành. Đấng có một và thật. Chúng ta chỉ nên tin cậy và vâng lời một mình Ngài. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, có đầy đủ câu giải đáp, chúng ta không cần lời giải đáp nào khác của loài người.
 2. Theo loài người thì giữ các điều răn là việc lành tốt nhất, “Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ.” Nhưng sự thật là dù cố gắng hết sức, con người vẫn không giữ nỗi các điều răn dù các điều răn đó là do con người nghĩ ra hay do Đức Chúa Trời quy định.
 3. Loài người có cố gắng làm lành hết sức vẫn còn thiếu hụt: “Ngươi còn thiếu một điều.”
 4. Bạn muốn làm lành đầy đủ, hãy thử bán hết gia tài và phân phát cho kẻ nghèo đi! Có bao nhiêu người làm được? Có của báu trên trời là gì? Bán hết gia tài cho kẻ nghèo thì có của cải trên trời sao? Có của để dành trên trời chưa đủ sao, lại còn phải đến mà theo Chúa nữa?
 5. Bạn muốn tạo thêm công đức? Bao giờ cho đủ? Bạn cậy công đức chăng? Khó lắm! “Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời.”
 6. Vậy thì tôi phải làm gì để được cứu rỗi? Câu trả lời, “Loài người không ai có thể làm gì để tự cứu rỗi linh hồn mình!”

1-john-5-13-you-may-know-that-you-have-power-point-church-sermon-1-638

Giải pháp tự cứu của loài người.

Bán hết gia tài và bố thí cho người nghèo?

Nhờ cậy sự giàu có ở trần gian?

Xuất gia đi tu? Giữ các điều răn?

Cố sức đạt được các tiêu chuẩn tốt lành của đời nầy?

Chỉ cần biết đời nầy, không cần biết đời sau!

Chỉ cần quan tâm đến điều thấy được, không chăm về điều không thấy được.

Chỉ làm việc tạm thời, không làm việc còn lại đời đời.

Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy. 29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, 30 mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. (Mác 10: 28-30).

Lại thêm một giải pháp được đề nghị: “Bỏ hết mà theo Chúa!”

Bỏ hết cái gì?

Nhưng có bao nhiêu phần trăm loài người có thể bỏ hết mọi sự mà theo Chúa?

Bạn không cần làm một việc gì để được thừa hưởng một gia tài. Một gia tài bạn thừa hưởng là phần việc đã làm xong cho bạn, và bạn là người thừa hưởng. Bạn chỉ cần đón nhận gia tài và biết ơn người để lại gia tài. Đây là ý nghĩa của Phúc Âm. Phúc Âm là tin vui lớn nhất bạn từng nghe trên thế giới. Bạn không thể làm gì để được sự sống đời đời. Bạn không cần làm việc gì để được trả công bằng sự sống đời đời. Bạn không thể làm gì để mua được một chỗ trên thiên đàng. Chúa Giê-su đã làm hết mọi sự cho bạn rồi. Chúa Giê-su sẵn sàng ban cho bạn nước thiên đàng. Sứ đồ Phao-lô đã viết,

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Chính Chúa Cứu Thế Giê-su tuyên bố rằng,

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Loài người đang bị hư mất?

Bạn có thể nói, “Tôi là người tốt!”, “Tôi có đạo!” Tôi chưa giết người! Tôi hiếu kính cha mẹ, Tôi không phạm tội tà dâm, Tôi giữ trọn 10 điều răn… Tôi có tội gì đâu? Thậm chí bạn hãnh diện nói: “Tôi có đạo rồi. Gia đình tôi có đạo dòng.” Nhưng sứ đồ Gia-cơ nói rằng, “Nếu anh em phạm một điều răn cũng giống như anh em đã phạm tất cả các điều răn” (Gia-cơ 2:10). Theo luật Trời dù anh em phạm tội trong tư tưởng hay vi phạm chỉ một điều răn, anh em vẫn không được vào thiên đàng. Anh em vẫn ở bên ngoài nhà Cha, anh em bị hư mất. Luật Trời cho thấy tất cả chúng ta đều phạm tội với Trời. Thiên đàng là nơi chỉ dành cho những người được Trời chấp nhận: người đó phải được Trời tuyên xưng là công bình, là người vô tội. Từ khi tổ phụ loài người là ông A-đam và bà Ê-va bị đuổi khỏi vườn Ê-đen thì mọi người đều mắc tội với Trời. Không ai là công bình, dẫu một người cũng không. Thiên đàng bị đánh mất. Mọi người đều là tội nhân và cơn thịnh nộ của Trời đã đổ xuống trên hết thảy mọi người. Không một ai đủ điều kiện để được vào thiên đàng. Ai cũng chết mất và đang cần sự sống.

Kinh Thánh dạy: “Mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Kinh Thánh cũng quả quyết, “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23).

Chính Chúa Giê-su đã dạy,

“Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục” (Ma-thi-ơ 5:29-30).

Chúa Giê-su nói về thiên đàng và địa ngục. Làm sao để thoát địa ngục và được lên thiên đàng?

Đây là nan đề quan trọng nhất trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta đang xa Trời, chúng ta đang phân cách với Trời. Chúng ta có khuynh hướng phạm tội, nghịch lại ý Trời. Chúng ta chỉ muốn theo ý mình, không muốn theo ý Trời. Chúng ta đang bị hư mất. Mỗi người chúng ta cần được Trời tha tội. Mỗi người chúng ta cần được Trời cứu.

images (2)

Giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Nhưng chúng ta không thất vọng vì Đức Chúa Trời đã mở cho chúng ta con đường thoát thân, thoát hiểm. Một con đường duy nhất. Con đường giải thoát nầy được gói ghém trong lời chỉ dạy của Chúa Cứu Thế,

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Đức Chúa Trời đã đi bước đầu để cứu vớt loài người. “Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Con Một của Ngài.” Nan đề lớn nhất của loài người là tội lỗi nhưng giải pháp lớn nhất của Trời là Con Một của Ngài đã giáng thế làm người. Đây là chân lý. Vấn đề của chúng ta là không chịu tin lời Chúa. Chúng ta thích nghe theo triết lý và truyền thống của người. Chúng ta đang cần một cuộc cách mạng tâm linh. Chúng ta cần tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời. Thực trạng của loài người: chúng ta đang có nan đề và Chúa đang có giải pháp. Chúng ta phải biết lựa chọn. Hãy quan tâm đến giải pháp cứu rỗi của Trời.

Sự cứu rỗi của Trời thật to lớn nhưng cũng thật đơn giản: “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

            Tin Con ấy có nghĩa gì?

 1. Tin Con ấy nghĩa là bạn nhìn nhận Chúa Giê-su đúng như lời Ngài tuyên bố. Chúa Giê-su chính là Con của Đức Chúa Trời đã trở thành người, như Kinh Thánh bày tỏ.
 2. Tin rằng Chúa Giê-su, Con Một Đức Chúa Trời vì yêu thương chúng ta nên đã tình nguyện chết trên thập tự giá để trả xong hình phạt tội lỗi đáng ra bạn và tôi phải gánh vì tội của mình.
 3. Tin rằng Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết để sống mãi mãi trên thiên đàng cùng với tất cả những người tin Ngài.

“Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh…” (1 Cô-rinh-tô 15:1-3).

Nếu không tin vào Chúa Giê-su và việc Chúa đã làm, bạn không thể lên thiên đàng. Bạn không được tha, bạn không được cứu. Bạn vẫn đang bị hư mất. Cho đến đời đời.

Sứ đồ Phao-lô đã viết,

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10: 9).

Tin trong lòng và mở miệng xưng ra: “Giê-su là Chúa tôi!”

“Tôi chỉ nhờ cậy một mình Chúa Cứu Thế Giê-su để được cứu rỗi mà thôi!

            Nền tảng chắc chắn nhất của đức tin.

Nền tảng đức tin chắc chắn nhất, vững bền nhất không phải giáo huấn của giáo hội, của giáo phái, của tác giả nổi tiếng hay của bất cứ ai nhưng là lời của chính Đức Chúa Giê-su, Con Trời. Hãy cùng tôi lắng nghe lời Chúa phán chắc.

 1. Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì chẳng ai thấy được nước Đức Chúa Trời (Giăng 3:3).
 2. Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt (Giăng 6:44).
 3. Vậy Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha (Giăng 14:6).
 4. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại (Giăng 10:18).
 5. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta (Giăng 10:27-28).
 6. “…chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được (Giăng 16: 22b).

Chỉ nhờ ơn Chúa!

Bạn không thể tự cứu nhưng bạn chỉ có thể được Chúa cứu nhờ ân điển của Ngài. Hãy cùng tôi tìm hiểu thêm về sự cần thiết của ân điển Trời ban. Sứ đồ Phao-lô giải thích,

“Chẳng có một người nào hiểu biết,
Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:11).

Trong khi không người nào tìm kiếm Chúa thì chính Chúa đi tìm người. Loài người đang đi lạc. Loài người đang mù lòa. Loài người đang mang ách nô lệ. Loài người đang chết.

“Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13).

Chính Chúa phải mở mắt của bạn để bạn thấy tội lỗi cố tình hoặc vô tình của bạn, Chúa cảm động lòng bạn để bạn chân thành đau xót về địa vị hư mất của bạn và bạn được Chúa thúc giục để quyết chí ăn năn xin Chúa tha tội. Sự giải cứu thuộc về Chúa. Tất cả sự vinh hiển đều thuộc về Chúa.

Đây là ý nghĩa của lời khẳng định của sứ đồ Gia-cơ, “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống” (Gia-cơ 1:17).

Đây cũng là lời xác nhận của Giăng Báp-tít: “Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được” (Giăng 3:27).

Bạn không cần làm gì hay góp phần gì để được cứu rỗi. Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm. Trời ban ơn cứu rỗi miễn phí cho bạn, bạn là người nhận lãnh sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi là món quà Trời ban. Cảm tạ ơn Trời.

Nếu ngày nay tôi lỡ phạm tội thì sao? Tôi có mất sự cứu rỗi hay không?

Khi được Trời cứu, bạn sẽ không bao giờ đánh mất ơn cứu rỗi từ Trời. Người đã tin Chúa cũng có thể phạm tội. Nhờ được tái sinh, biến đổi trở nên người mới, người tin Chúa không có thói quen phạn tội nữa. Chúa có giải pháp để tha tội, Chúa cũng có giải pháp để tránh tội.

“Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:8-9).

Chúa sẽ ban quyền năng để chúng ta đắc thắng sự cám dỗ. Chúng ta thắng nhờ đức tin. Khi Chúa nhắc nhở, bạn sẽ hạ mình ăn năn tội và cầu xin Chúa tha tội. Hãy tin sự tha thứ của Chúa và hãy sống bình an trong ơn tha thứ của Chúa. Giữ mối quan hệ tốt lành với Chúa mỗi ngày là bổn phận và niềm vui của bạn. Hãy luôn ngạc nhiên trước ân điển và quyền phép của Chúa.

Muốn sống đức tin tôi phải làm gì?

Bạn không cần làm gì nữa để được cứu, bạn chỉ cần nhận lãnh, nhưng khi đã nhận lãnh ơn cứu rỗi Chúa ban, bạn sẽ tin tưởng vâng lời làm theo công việc Chúa đang giao phó cho bạn. Tùy theo ân tứ Chúa ban cho bạn. Tùy theo lòng hưởng ứng của bạn. Bạn đang sống những ngày trời trên đất. Bạn đang chuẩn bị để vui hưởng Ngài mãi mãi. Giống như đứa con trưởng thành, bạn sẽ nghe Chúa phán, “Con ơi, hôm nay hãy ra làm vườn nho ta!” Bạn sẽ vâng lời hoặc không vâng lời Cha, nhưng bạn mãi mãi vẫn là con trong nhà Cha.

Chúa sẽ áp dụng kỷ luật để giúp bạn tin cậy vâng lời Ngài.

Hãy học đạo, sống đạo và truyền đạo. Bạn không cần làm gì để được cứu nhưng khi được cứu rỗi bạn cần phải tin cậy vâng lời Chúa bằng tấm lòng và hành động để làm cho Chúa vui. Bạn nên chia sẻ niềm vui cứu rỗi cho người khác bắt đầu từ những người thân của bạn. Bạn được dự phần làm việc Chúa giao. Bạn hãy dành thì giờ nói chuyện với Chúa và nghe Chúa nói chuyện với bạn mỗi ngày. Chúa sẽ chỉ dẫn bạn qua Thánh Linh của Ngài đang ngự trong lòng bạn. Thường là trong những giờ phút yên lặng biệt riêng hằng ngày. Bạn có thể cầu nguyện, “Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe.” Chúa muốn dùng bạn để cùng làm việc với Ngài. Hãy ao ước làm việc lớn cho Chúa và hãy bắt đầu làm việc lớn cho Chúa. Chúa sẽ dùng bạn. Hãy xây dựng mối tình thắm thiết với Chúa như người tình với người tình. Bạn hãy luôn phát triển mối tình giữa bạn với Chúa.

images (1)

Bạn có quá bận đến nỗi không đọc Kinh Thánh để nghe Ngài nói chuyện với bạn hôm nay không? Trong 24 giờ Chúa ban, bạn không thể dành một giờ để ngồi gần Chúa sao?

Bạn có nghe Chúa dạy: Hãy đến cùng Ta, hãy học theo Ta, hãy mang ách với Ta?

Lời Chúa có uy quyền. Hãy vững tin nơi Lời Chúa.

Không một ai trong chúng ta biết khi nào mình lìa đời nầy, cũng không ai biết chắc ngày giờ Chúa sẽ trở lại thế gian. Vì thế mỗi người Việt chúng ta cần chuẩn bị tinh thần để học đạo, sống đạo và truyền đạo trong thời gian còn sống trên thế gian nầy. Chúa có chương trình dành cho mỗi người tin Chúa. Chúng ta có đủ thời giờ làm xong công việc Chúa giao. Nên nhớ chúng ta đang gặt quá khứ và đang gieo cho tương lai. Chúng ta cần chuẩn bị cho ngày chầu Trời.

Tôi muốn mỗi người Việt biết chắc mình đã nhận lãnh sự cứu rỗi Trời ban. Miễn phí. Tôi ước ao mỗi người Việt biết chắc hướng đi lên của cuộc đời. Tự do. Tôi muốn mỗi người Việt được Chúa ban thưởng. Vui mừng.

Việc làm lành của tôi không có giá trị gì sao?

Có chứ. Mọi việc làm của bạn đều có giá trị nếu mục đích làm của bạn là vì vinh hiển Danh Chúa. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”

 

ms hue vc

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn