Thứ Ba , 20 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / Lương Tâm Tốt

Lương Tâm Tốt

 

images (2)

Một Lương Tâm Tốt

Lương tâm là một trong những đầy tớ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để giúp chúng ta trong đời sống theo Chúa. Thánh Kinh Tân Ước đã nói có nhiều loại lương tâm: lương tâm trong sạch, lương tâm dơ bẩn, lương tâm tốt và lương tâm xấu, lương tâm mạnh mẽ và lương tâm yếu đuối.

Chúng ta phải tập trung vào các đặc điểm của lương tâm tốt. Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Công Vụ 24:16, “Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người.” Vậy đặc điểm của lương tâm tốt là gì? Nó có ít nhất 3 đặc điểm.

Lương Tâm Tốt Phải Hiệu Quả

Đầu tiên lương tâm tốt phải hiệu quả. Lương tâm phải làm việc. Nếu bạn có một cái ô tô không chạy được, thì bạn không nên gọi nó là một chiếc ô tô tốt. Bạn chỉ nên gọi nó là một cái ô tô bỏ đi. Nếu như bạn có lương tâm hoạt động không hiệu quả thì bạn không thể gọi nó là lương tâm tốt. Lương tâm tốt là lương tâm hoạt động thực sự trong đời sống chúng ta.

Giữ Chúng Ta Đi Đúng Hướng

Lương tâm tốt hoạt động hiệu quả giúp chúng ta đi đúng hướng. “Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích.” (I Ti-mô-thê 1:3-6).

Phao-lô cảnh báo Ti-mô-thê đừng liên quan tới các tà thuyết về lời Chúa. Điều đó giúp chúng ta tỏ rõ lương tâm tốt, và một lương tâm tốt giữ chúng ta đi đúng hướng.

Câu 6 sử dụng cụm từ “xây bỏ mục đích”. Cụm từ này nghĩa là họ đã nhắm trượt mục tiêu, họ bị chệch hướng, họ bị lạc hướng. Bạn thấy đấy, Đức Chúa Trời có một hướng đi cho mỗi chúng ta và tốt hơn hết là chúng ta nên theo đúng hướng đó. Nếu chúng ta không đi theo hướng đó, chúng ta sẽ không đạt được mục đích mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho chúng ta. Một lương tâm tốt sẽ giữ chúng ta không bị lạc vào những chuyện bịa đặt và những lý lẽ ngu ngốc.

Hơn 30 năm nay trong chức vụ của mình tôi đã thấy nhiều người đi sai hướng trong bước đường theo Chúa. Họ chỉ đơn giản là không nhắm đúng mục tiêu. Họ lạc sang những con đường vòng, những thứ tầm thường. Không may là một vài người trong số họ sa vào tội lỗi và bất tín. Lương tâm tốt sẽ bảo vệ bạn tránh khỏi những điều này.

Giúp Chúng Ta Đắc Thắng

Điều thứ hai là một lương tâm tốt sẽ giúp bạn đắc thắng. I Ti-mô-thê 1:18,19 nói rằng, “Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm.”

Đầu tiên là bạn lạc đường sau đó bạn sẽ bị chìm đắm. Chúng ta đang trong trận chiến. Chúng ta phải đánh một trận tốt lành. Một vài trận chiến thì tồi tệ nhưng đây là một trận chiến tốt lành, một trận chiến chống lại thế gian, xác thịt và ma quỷ. Những ai có đức tin và lương tâm tốt mới có thể đánh trận và đắc thắng. Chẳng có gì làm cho bạn can đảm hơn khi bạn phải đối diện với những trận chiến ngoài một lương tâm tốt, một lương tâm hoạt động đúng đắn trong đời sống của bạn.

Ti-mô-thê đã có một vài trận đánh trong Ê-phê-sô nơi ông trở thành mục sư. Đó chẳng phải là một nơi dễ dàng để chăn bầy của Đức Chúa Trời. Các giáo sĩ thường viết cho tôi hoặc gọi điện cho tôi và nói rằng: “Người anh em Wiersbe, tôi đang ở một nơi dữ dội.” Đó không phải là những nơi thoải mái. Bất cứ khi nào bạn giương ngọn cờ của Chúa Jesus Christ thì ma quỷ sẽ đến và chiến đấu với bạn, nó sẽ sử dụng những thành viên trong Hội Thánh để làm điều đó! Nếu như bạn cầm giữ đức tin và lương tâm tốt thì bạn sẽ đánh trận tốt lành.

im 3

Giúp Chúng Ta Thành Thật

Một lương tâm tốt không những giữ chúng ta theo đúng hướng mà còn giúp chúng ta thành thật. Hê-bơ-rơ 13:18 nói, “Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự.” Từ được dịch là “honestly”(thành thật) có nghĩa là “tuyệt vời, có vẻ, thích hợp”. Đời sống theo Chúa là một đời sống tuyệt vời. Cơ Đốc Nhân không phải để tạo ra các vấn đề – họ giải quyết vấn đề. Thông thương một Cơ Đốc Nhân không tạo ra các vấn đề, mà anh ta giải quyết vấn đề. Những vấn đề đã có ở đó từ trước. Nhưng nếu bạn có một lương tâm tốt, bạn có thể sống một đời sống chân thật, một đời sống tuyệt vời. Mọi người sẽ nhìn bạn và nói rằng “Có gì đó quanh người này và người này thật đáng yêu.”

Thật không may khi các Cơ Đốc Nhân không trả tiền các hóa đơn, thật không may khi các Cơ Đốc Nhân có những tai tiếng trong cộng đồng kinh doanh. Nếu một người có lương tâm tốt, họ sẽ sống trung thực, trả hết các hóa đơn và giữ những lời mình hứa. Anh ấy sẽ giữ đúng hợp đồng vì lương tâm anh ấy sẽ giúp anh sống chân thật.

Giúp Chúng Ta Tiếp Tục Làm Chứng 

Trong I Phi-e-rơ 3:14-17 chúng ta khám phá ra rằng một lương tâm tốt rất hiệu quả trong việc giúp chúng ta tiếp tục làm chứng. “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí; nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành; vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy.”

Phi-e-rơ đã viết cho mọi người những người đang bị buộc tội cách sai trái. Đó là một trải nghiệm thật khó khăn. Họ bị buộc tội vì nói những điều họ không nói, những việc họ làm mà họ không hề làm. Vậy làm thế nào họ có thể chứng minh được rằng những lời cáo buộc đó là sai? Liệu họ có phải đến tòa án không? Liệu họ có phải dự phiên kháng cáo? Không, ông nói đơn giản, “Hãy sẵn sàng để chứng kiến.”

Những trở ngại có thể trở thành cơ hội. Khi mọi người đang tạo ra lo phiền cho bạn, đó chính là cơ hội để chứng kiến xem liệu bạn có lương tâm tốt hay không. Nếu bạn làm điều dữ, lương tâm sẽ quở trách bạn, và buộc tội bạn, nhưng nếu bạn làm điều lành, lương tâm sẽ khích lệ bạn. Chẳng có gì hơn một lương tâm tốt có thể giúp bạn mạnh mẽ hơn trong khi mọi người đang nói dối về bạn.

Một lương tâm tốt là một lương tâm hiệu quả. Nó giữ cho chúng ta đi đúng hướng, đem lại sự đắc thắng, giữ sự thành thật và chúng ta tiếp tục đứng vững mỗi khi gặp những tình huống khó khăn. Ai từ bỏ lương tâm tốt, họ sẽ bắt đầu đi sai hướng và hướng tới bờ vực của sự chết, và họ sẽ bị chìm đắm.

Điều này đã xảy ra với vua Sau-lơ. Vua Sau-lơ bắt đầu đùa giỡn với lương tâm mình, và ngay sau đó ông đã đi chệch hướng. Sau đó ông mất đi chiến thắng, bắt đầu nói dối và xin lỗi. Ngay sau đó ông đã chết. Quan trọng là phải có một lương tâm tốt. Một lương tâm tốt thì mới hiệu quả.

 

Warren W. Wiersbe

Translated by Hoa Da Quy

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn