Thứ Ba , 20 Tháng Hai 2018
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / CÓ ĐIỀU CHI NGĂN TRỞ BẠN THỜ TRỜI?

CÓ ĐIỀU CHI NGĂN TRỞ BẠN THỜ TRỜI?

BẠN CẦN CHỌN TRỞ LẠI THỜ TRỜI

 

CÓ ĐIỀU CHI NGĂN TRỞ BẠN THỜ TRỜI?

Nếu bạn chưa trở lại thờ Trời, tôi xin hỏi bạn, “Có điều chi đang ngăn trở bạn trở lại thờ Trời hôm nay không?”

 

construction. stop
Có thể bạn vẫn còn một số câu hỏi, một vài ngăn trở. Có thể có những lý do xuất phát từ bản thân, gia đình, hay xã hội? Nhưng điều đó có quan trọng không? Có quan trọng bằng số phận sống hay chết đời đời của bạn không? Tôi nghĩ không lý do nào có thể biện minh cho bạn trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể bạn sẽ nêu lên lý do nầy hay lý do khác rất hợp tình để biện minh cho việc bạn không thể trở lại thờ Trời, nhưng bạn có thể tự biện hộ như vậy khi ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời hay không? Trong ngày phán xét bạn sẽ chỉ nghe Chúa phán, “Hãy vào thiên đàng với ta!” hoặc bạn sẽ nghe Ngài phán, “Hãy đi khỏi ta vì ta không biết ngươi!” Hãy suy nghĩ đến câu trả lời của chính bạn với chính Đức Chúa Trời chứ không phải với chúng tôi hay với bất cứ ai.
Tôi tin ngày hôm nay là cơ hội Trời ban để bạn ăn năn trở lại thờ Trời. Hãy lựa chọn và quyết định thờ Trời, đừng bỏ qua cơ hội.
Tôi có một ý nghĩ để thưa chuyện với bạn trước khi bạn quyết định. Sứ đồ Phi-e-rơ là người đưa ra câu hỏi nầy trước. “Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy.” Ông hỏi Chúa Giê-su với ngụ ý nếu theo Chúa, ông sẽ được chi?
Có lẽ đây cũng là câu hỏi của bạn hôm nay?
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau” (Mác 10:28-30).

Đừng bỏ qua cơ hội hôm nay
Hãy cùng tôi suy nghĩ và quyết định. Nhận định đúng, chúng ta sẽ có quyết định đúng, ngay hôm nay. Tôi thích lời khuyên sau đây:
Điều quý nhất của thế gian là sự sống, Điều quý nhất của sự sống là tình yêu thương, Điều quý nhất của tình yêu thương là thời giờ Điều quý nhất của thời giờ là bây giờ.
Kinh Thánh dạy: “Hôm nay là thì thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi.”

MỘT TẤM GƯƠNG THẬT GIÚP BẠN QUYẾT ĐỊNH

Sách Phúc Âm Lu-ca 24:32-46, ghi lại câu chuyện sau đây trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-su chịu chết trên thập tự giá. Một ngày quan trọng chia đôi dòng lịch sử cứu rỗi của nhân loại. Có hai người đại diện cho nhân loại, cả hai người có cùng một cơ hội nhưng lại có hai số phận khác nhau. Mời bạn cùng đọc và suy nghĩ.

images (1)

Chúng cũng đem hai người đi nữa, là kẻ trộm cướp, để giết cùng với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi! Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống, mà rằng:
Nếu ngươi là Vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi! Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: Người nầy là Vua dân Giu-đa. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao?Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.

Tôi thích đoạn Kinh Thánh nầy. Đây là đoạn Kinh Thánh vô cùng quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Bạn biết không, có rất nhiều điều xảy ra trên đồi Gô-gô-tha khi Chúa chịu chết vì bạn và tôi, nhưng tôi thấy ít nhất có 4 điều xảy ra trong lòng người tướng cướp đã được Chúa cứu ngày hôm đó.

1. Mầy chẳng sợ Đức Chúa Trời sao?
2. Vì hình ta chịu xứng với việc ta làm
3. Nhưng người nầy (Giê-su) không hề làm một điều gì ác.
4. Hỡi Giê-su, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!

Tôi thấy ở đây có 4 điều kiện của sự cứu rỗi có thể áp dụng cho chúng ta:
1. Tin và kính sợ Đức Chúa Trời.
2. Nhận mình có tội đáng chết mất.
3. Biết Chúa Giê-su vô tội chết thế vì mình.
4. Cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và cứu rỗi.

Tôi thấy hai tên cướp sắp chết là hình ảnh của bạn và tôi, những tội nhân đang bị kết án chết. Trời cho chúng ta ai nấy đều có ít nhất một cơ hội để lựa chọn về Ngài. Sau 100 năm nữa, hết thảy chúng ta đều chết hết. Sau sự chết có gì? -Có Đức Chúa Trời phán xét. Không một ai tránh khỏi. Đứng trước sự chết vẫn có người cứng lòng, không chịu ăn năn. Nhưng vẫn có người ăn năn tội, cầu xin Trời cứu.

images (2)
Bạn chọn đứng bên nào? Người ăn năn hay người không ăn năn? Kết quả không ngờ là anh tướng cướp sắp chết biết ăn năn tội kêu cầu Chúa cứu đã nhận được lời hứa lớn: Hôm nay ngươi sẽ ở với ta trên thiên đàng. Anh tử tội ăn năn cầu Trời hôm đó đã về với Chúa trong bình an và hy vọng. Còn anh tử tội không ăn năn đã chết mất trong tối tăm, bất hạnh. Chỉ trong gang tấc, chỉ một quyết định đã thay đổi số phận của hai con người. Người tin và người không tin. Thiên đàng và địa ngục. Bên trong và bên ngoài. Đi lên và đi xuống. Sáng và tối. Hy vọng và thất vọng. Sống và chết. Tự do và nô lệ. Còn và mất. Sung sướng và hối tiếc.
Tôi khám phá một điều: “Chỉ người tin mới vâng lời, chỉ người vâng lời mới tin.”

 

Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Trích từ “Thờ Trời”

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn