Thứ Sáu , 15 Tháng Mười Hai 2017
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / BẠN CẦN CHỌN TRỞ LẠI THỜ TRỜI

BẠN CẦN CHỌN TRỞ LẠI THỜ TRỜI

Bạn có biết Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì không?

images (1)

Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin Trời.
Đức tin thật chỉ có khi chúng ta nghe được Lời Chúa. Kinh Thánh là Lời Chúa. Hãy mở Kinh Thánh ra và đọc, suy gẫm và làm theo, bạn sẽ có đức tin. Hãy mở Kinh Thánh đọc ở nhà. Hãy đi nhà thờ nghe giảng Kinh Thánh. Kinh Thánh là Sách Trời. Ở Mỹ Kinh Thánh được dịch và in đi in lại với nhiều bản dịch khác nhau nhằm giúp người đọc dễ hiểu ý Trời. Các Hội Dịch Kinh Thánh ở Mỹ, cũng như ở các các nước, đã dịch Kinh Thánh ra hơn 2,000 thứ tiếng chính trên thế giới để mọi người có cơ hội đọc Lời Chúa. Mục tiêu là mỗi người đều được dịp nghe đến Đạo Trời và giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đấng Cứu Thế. Mỗi tội nhân cần nghe đầy đủ tin mừng nầy ít nhất một lần trong cuộc đời. Vì lòng thương người, phần lớn các bản Kinh Thánh dù là thứ tiếng nước nào đều được in ra để bán rẻ hoặc để tặng cho mọi người muốn đọc. Bạn có thể tìm được một quyển Kinh Thánh tiếng Việt dễ dàng. Hãy tìm bạn sẽ gặp. Nếu bạn muốn đọc, hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ tặng bạn một quyển Kinh Thánh.
Bạn hãy đọc Kinh Thánh và chỉ cần trả lời một câu hỏi duy nhất là, “Bạn có hiểu những điều mình đọc đó không?” Hãy đọc, bạn sẽ hiểu. Không có gì huyền bí cả. Kinh Thánh không phải chỉ đọc để biết nhưng là để làm theo. Kinh Thánh là quyển sách dành cho mọi người, dù là người trí thức hay người bình dân. Đây là thức ăn, nước uống, sữa ngon cho linh hồn. Linh hồn bạn quý giá hơn cả thế giới. Chúng ta phải ham thích ăn nuốt và tiêu hoá Lời Chúa vào trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta phải biết điều chúng ta tin và tin điều chúng ta biết. Một tác giả người Mỹ đã viết, “Thà có kiến thức Kinh Thánh mà không có bằng Đại Học hơn là có bằng Đại Học mà không có kiến thức Kinh Thánh.”

lam-bang-dai-hoc-luat

Đức Chúa Trời muốn chúng ta ăn năn quay trở lại.
Nhiều người thích thờ những người hay vật thấy được, trong khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta chỉ thờ Trời. Bạn đang thờ phượng người chết, hãy quay lại thờ phượng Đức Chúa Trời sống. Đức Chúa Trời yêu quý bạn vì bạn có giá trị. Bạn có giá trị vì bạn đang mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Như con giống cha. Nhưng bạn lả người có tội với Trời và bạn cần ăn năn tội. Bạn cần nhận tội và xin Trời tha tội. Ăn năn là quay trở lại. Rất nhiều điều sẽ xảy ra khi bạn quay đầu trở lại thờ Trời. Giống như người đi xa nhớ nhà và quay trở lại, những điều nằm bên phải của bạn bây giờ là bên trái và những điều nằm bên trái bây giờ là bên phải. Người trở lại thờ Trời cũng như vậy. Có nhiều suy nghĩ cũ, niềm tin cũ, thói quen cũ cần phải được thay thế bằng những suy nghĩ mới, niềm tin mới và thói quen mới.
Giả sử nếu bạn đang thờ phượng một đối tượng không phải là Trời của Kinh Thánh? Nếu bạn biết con đường tín ngưỡng của mình là trái ý Trời? Nếu bạn muốn sống đẹp lòng Trời, thì không có con đường nào tốt nhất, không có lựa chọn nào đúng nhất là bạn hãy quyết tâm quay trở lại. Đó là hối cải, ăn năn. Đó là chuyển hướng. Đó là từ bỏ đường xưa lối cũ. Đó là quay trở lại thờ Trời. Đó là đi lên, không đi xuống nữa.

BANG CHUNG TOI THO TROI 2

Đức Chúa Trời muốn chúng ta tiếp nhận Con Trời.
“Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.” Giăng 1:10-13.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu Trời.
Cầu nguyện là nói chuyện, là tâm sự, là thờ phượng Chúa. Hãy xem việc cầu Trời như hơi thở. Thở là thở ra, là hít vào. Thở ra là xưng tội. Hít vào là xin ơn trên. Hãy cầu Trời không hề ngưng.
“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).

Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ Trời.
Mỗi ngày, mỗi tuần hãy dành thì giờ tốt nhất để thờ Trời. Thờ Trời trong lòng, trong nhà và trong thánh đường. Hãy ca hát để thờ Trời. Hãy cầu nguyện để thờ Trời. Hãy dâng hiến để thờ Trời. Hãy yêu thương lẫn nhau để thờ Trời.
Hãy tin cậy vâng lời theo Kinh Thánh chỉ dẫn để thờ Trời. Hãy cùng cả gia đình thờ Trời. Hãy dạy cho con cháu biết thờ Trời. Hãy giữ ngày nghỉ để thờ Trời. Hãy sống với mục tiêu trở nên giống như Đức Chúa Giê-su, Con Trời trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Hãy dâng thân thể mình làm đền thờ Đức Chúa Trời ngự.
“Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:23-24).

Đức Chúa Trời muốn chúng ta truyền bá Đạo Trời.
Kinh Thánh chép, “Trong người Giu-đa (Do Thái) và người Gờ-réc (Hy Lạp) không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:12-15).
Bàn chân chỉ đẹp khi nó được sử dụng để đi. Hãy cùng đi truyền bá Đạo Trời với chúng tôi. Hãy tặng sách Thờ Trời nầy cho người khác cùng đọc.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta sẵn sàng để chầu Trời.
Sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Đời sống con người chóng qua, vì cớ tội lỗi ai nấy đều sẽ chết. Kinh Thánh đã định: “Ai nấy đều phải chết một lần rồi chịu phán xét.” Đức Chúa Trời là Quan Tòa Tối Cao, là vị thẩm phán công bình xét đoán cả thế gian. Chết rồi không phải là chấm hết, chết rồi mọi người đều sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét chung thẩm.
Kinh Thánh tuyên bố, “Hiện nay chẳng còn sự định tội nào cho những kẻ ở trong Đấng Cứu Thế Giê-su.” Điều nầy cũng có nghĩa là những ai còn ở bên ngoài Đấng Cứu Thế Giê-su đều bị định tội và sẽ chịu án phạt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ Trời cho đến chết.

ms hue vc

Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Trích từ “Thờ Trời”

Check Also

merry

Những Bài Ca Giáng Sinh

Chương Trình Những Bài Ca Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng Orange County, California 10/12/2017 – ...

hoi-thanh-ha-noi-festival-yeu-ha-noi-chi-la-khoi-dau-03

Bước Khởi Đầu Cho Sự Lan Rộng Phúc Âm

FESTIVAL YÊU HÀ NỘI HTTL Hà Nội – Mục sư Jacob chia sẻ: “Đây không phải ...

christian-quarter-jerusalem-old-city

Jerusalem – Thành Thật Với Lịch Sử

http://huongdionline.com/2017/02/16/than-hoc-thay-the/  Tổng thống Donald Trump ký một bản tuyên ngôn sau khi ông phát biểu ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn