Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / Qui Luật Của Vương Quốc

Qui Luật Của Vương Quốc

“Thưa anh chị em, dù chúng ta thích hay không thích, nhớ hay không nhớ, thì cầu nguyện là qui luật của vương quốc… Đây là một qui luật không bao giờ thay đổi cho bất cứ trường hợp của ai.”  C H Spurgeon.

 

images

  1. KHI YẾU ĐUỐI SA NGÃ

Lạy Đức Chúa Trời chí thánh, Cha yêu thương của con, Ngài luôn lấy sự nhân từ làm vui thích và chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Con nhận biết tội lỗi con phạm cùng Ngài (nói rõ tội gì). Ôi Chúa, Ngài biết địa vị ti tiện và yếu đuối của con. Xin thương xót và tha thứ con. Xin giải cứu con khỏi vũng bùn kẻo con lún chăng. Con có khuynh hướng thua bại và yếu đuối trong khi chống lại tư dục mình, vì vậy con đã sa ngã và lấy làm hổ thẹn trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Chúa Giê-su yêu quí ơi, con ca ngợi huyết Ngài đã đổ ra để con được tha tội. Huyết Ngài vẫn còn hiệu nghiệm giờ nầy để rửa sạch những gian ác, lỗi lầm con đã phạm. Tạ ơn Ngài là Đấng Toàn năng, lòng ăn năn thống hối Chúa không khinh dể đâu. Xin hãy khiến con mạnh mẽ với sự can đảm đắc thắng từ trời. Lạy Chúa Thánh Linh, Đấng bày tỏ sự đắc thắng của Chúa Giê-su ở trong con, xin vận hành, làm mạnh mẽ tâm trí, linh hồn, thân thể con và cho con được đầy dẫy chính Ngài, hầu tiêu diệt xác thịt và con ngừơi cũ luôn quấy nhiễu con. Con tin cậy và biết ơn Ngài. Con ca tụng Ngài trong danh Chúa Giê-su. A-men

 

  1. KHI CÓ XÍCH MÍCH

sal

Lạy Chúa, con đang bối rối và mất bình an trong lòng vì cớ sự xung đột gây tổn thương giữa con với người anh (chị) em con. Con đã quá xem  nặng lời nói, đã ngu dại không biết giữ yên lặng và dành sự phán xét cho Chúa. Con đã phản ứng nông nổi trước sự phê phán chỉ trích của loài người. Con đã để cho ma quỉ có lợi thế gây thương tích cho Thân Thể Chúa. Ôi Chúa, xin đầy dẫy chính Ngài trong con, hầu cho con có lòng nhịn nhục của Ngài trong giờ nầy. Ôi lạy Chúa Giê-su, Đấng đang ở trong con và người anh (chị) em con, xin khai trí và lòng chúng con để hiểu lẽ mầu nhiệm của sự hiệp một của các chi thể trong Thân Ngài. Xin hạ chúng con xuống, cho chúng con ăn ở với nhau cách nhân từ như Đức  Chúa Trời đã tha thứ cho chúng con trong Chúa Giê-su. Xin hướng lòng chúng con về Chúa để yêu Ngài và không còn yêu chính mình nữa, mà sẽ sống vì Ngài và vì mọi người. Con đã bị thương vì không phòng thủ bốn bên bằng khiên thuẫn nhịn nhục của Ngài. Nhưng giờ nầy, con sẽ đến giải hòa với anh (chị) em con với tấm lòng hạ mình và yêu thương của Chúa để Ngài kết hiệp chúng con lại và phục hồi chúng con trong tình yêu đời đời của Ngài. Con tạ ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su, Đấng giải hòa tội nhân chúng con với Đức Chúa Trời chí thánh. A-men.

 

  1. CHO ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC

images (1)

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng loài người chúng con và ban cho chúng con vô số ân huệ lớn lao khi chúng con sống trên trần gian nầy. Ngài đã định ranh giới cho các dân tộc và nắm vận mạng chúng con trong bàn tay đại năng của Ngài.

Ngài đã ban cho chúng con một đất nước đẹp đẽ, trù phú, với biết bao tài nguyên sản vật của núi đồng, sông biển, cùng với mùa màng thời tiết thuận hòa, để cho chúng con được vui hưởng cuộc sống. Nhưng lạy Chúa, chúng con đã phụ ơn Ngài. Chúng con đã không quản lý đúng đắn những điều Ngài ban cho chúng con. Trái lại, chúng con đã lạm dụng chúng cho những mục đích tham lam ích kỷ, khiến cho môi trường bị ô nhiễm, sinh thái mất cân bằng, tác hại đến mùa màng, thời tiết, và sự sống của mọi người, mọi loài. Xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin Chúa dạy cho chúng con biết quí trọng mọi tạo vật của Ngài, và bảo vệ chúng cho mọi người và các thế hệ về sau cùng chung hưởng.

Lạy Chúa, nước nào có Chúa làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp thật có phước thay! Xin Chúa thương xót dân tộc chúng con. Xin Thánh Linh Chúa soi sáng cho đồng bào chúng con biết ăn năn từ bỏ những điều gian ác, tham lam, bất công, bất nghĩa, vô tín, mê tín, mà quay về tiếp nhận tình thương và sự tha thứ của Chúa, đầu phục tôn thờ Ngài, để được an hưởng phước lành của Ngài.

Xin Chúa cho các nhà cầm quyền biết rằng họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa khi được Ngài đặt vào địa vị cai trị đất nước. Xin Chúa cho họ có sự khiêm nhường biết tôn kính Chúa, mưu cầu công bình tự do hạnh phúc cho mọi nguời, và có sự khôn ngoan để thực thi những chính sách kế hoạch tốt đẹp đem lại phồn vinh, an lạc cho xứ sở. Xin Chúa dấy lên những người công nghĩa cai trị đất nước này, và loại bỏ những kẻ bất nghĩa.

Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng con nhận biết sự tể trị tối cao của Ngài. Xin Chúa đem chúng con trở lại với Ngài và ban cho chúng con mọi ơn lành mà Ngài đã dự bị cho chúng con từ khi sáng thế. A-men.

 

steve 1

Mục sư Nguyễn Xuận Hồng

Bài trước: http://huongdionline.com/2016/06/15/cau-nguyen-2/

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn