CƠ ĐỐC GIÁO DỤC

  Bài viết liên quan: http://huongdionline.com/2015/11/24/dao-duc-co-doc/ Dẫn nhập: Cơ đốc Giáo dục là gì? Chúng ta hãy nghe các phát biểu sau đây: – Cơ Đốc Giáo Dục là một kinh nghiệm học hỏi nhờ đó chúng ta được biết Đức Chúa Trời và kinh nghiệm về Ngài như được mặc khải qua Chúa Cứu Thế … Đọc tiếp CƠ ĐỐC GIÁO DỤC